Jedna z 26 beskidzkich ławeczek pojwiła się w Żywcu

Cdssas

Redakcja

28 czerwca, 2022

W żywieckim Parku pojawiła się jedna z 26 ławeczek beskidzkich. To efekt mikroprojektu, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 i z budżetu państwa. Partnerem wiodącym projektu jest Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy z siedzibą w Bielsku-Białej.

Założenia projektu opierają się na promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Beskidów. Służyć temu ma sieć 26 ławeczek beskidzkich, które staną na wybranych szlakach turystycznych regionu, po polskiej i słowackiej stronie granicy.

Wkrótce obok ławeczki pojawi się tabliczka informacyjna z opisem: „Zabytkowy Park Habsburgów w Żywcu to źródło radości, uśmiechu, zachwytu i szacunku dla otaczającego nas świata. Na przeszło 26 hektarach znajdziemy nie tylko niezwykłe obiekty, jak zamek, pałac czy domek chiński, ale też wiele niepowtarzalnych okazów przyrody, w tym wielowiekowy dąb „Franciszek”.

To miejska oaza spokoju i wypoczynku.

Bardzo cieszę się z faktu, że Lokalna Organizacja Turystyczna w Bielsku-Białej wybrała żywiecki Park jako jedną z 26 najładniejszych lokalizacji w Beskidach. Niech służy nam wszystkim do odpoczynku”

mówi burmistrz Antoni Szlagor.

Źródło: UM Żywiec

Wswawqa

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 40.3µg/m3 PM2.5: 32.7µg/m3