Jan Sikora - Radny Cieszyn

Jan Sikora radny

Redakcja

27 lipca, 2023

Sylwetka radnego Rady Miejskiej Cieszyna Jana Sikory. Dowiedz się kim jest i czym się zajmuje.

Jan Sikora, radny z Cieszyna. Kim jest, czym się zajmuje?

Jan Sikora urodził się w 1992 roku w Cieszynie. Jest żonaty ma trzy córki. Po raz pierwszy wybrany do Rady Miejskiej Cieszyna w 2018 roku. Jako radny chce zająć się polityką rodzinną i senioralną, jak również zadbać o rozwój turystyczny Śląska Cieszyńskiego.

Działalność w Radzie Miejskiej

Jako radny pracuje w komisjach:

  • Finansów, Rozwoju i Spraw Komunalnych
  • Spraw Społecznych

Należy do Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Nawiąż kontakt z radnym:

jsikora@um.cieszyn.pl

tel. 781 163 235

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 40.3µg/m3 PM2.5: 32.7µg/m3