Jak zmieni się Plac Baczyńskiego w Tychach? Będzie więcej zieleni

Plac baczynskiego w tychach

Redakcja

19 lutego 2024

Jeszcze w tym roku zostanie wykonane „rozszczelnienie” Placu Baczyńskiego w Tychach. Projekt zakłada usunięcie nawierzchni nieprzepuszczalnej placu, wprowadzenie większej ilości zieleni m.in. drzew oraz zieleni niskiej, a także odbrukowanie fragmentów bruku bezpośrednio pod drzewami istniejącymi, aby zwiększyć dla nich przestrzeń wegetacyjną i umożliwić dalszy rozwój.

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na zwiększeniu powierzchni biologicznie czynnej i zwiększeniu bioróżnorodności oraz wykorzystaniu wody opadowej.

Tyski Zakład Usług Komunalnych uzyskał dotację na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie dotacji na ten cel w ramach Programu „Zielono-niebieska Infrastruktura” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Koncepcję zagospodarowania placu przygotowała Róża Jaros z TZUK, a projekt firma Tecla Sp. z o.o. Architektura i Urbanistyka. Prace mają się rozpocząć w IV kwartale 2024 roku. Koszt inwestycji to 524 tys. złotych (244 400 zł dofinansowania w formie dotacji), pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

powiązane artykuły:

Tychyrower
Lokalne 13 lutego 2024

Maciej Gramatyka, pełniący obowiązki prezydenta Tychów i Krystian Grzesica burmistrz Bierunia pod

Tyski budżet obywatelski
Lokalne 24 stycznia 2024

Od 22 stycznia można złożyć wnioski do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w Tychach. Nowy for

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

9 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.5µg/m3 PM2.5: 2.2µg/m3