Huta Cynku i Ołowiu przeprasza za nieprzyjemny zapach

DSC 3423

Redakcja

17 sierpnia 2022

Mieszkańcom okolic Miasteczka Śląskiego ten zapach mógł przypomnieć "złote czasy" huty, kiedy została ona wpisana na "Listę 80" największych trucicieli. Jednak jak przekonuje zarząd, zapach był wywołany awarią ozonatora na Wydziale Spiekalni i nie miało to wpływu na wydobywanie się niebezpiecznych substancji, a usterka jest już naprawiana.

Zarząd Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. poinformował, że w niedzielę, 14 sierpnia br. w godzinach porannych nastąpiło samoczynne wyłączenie ozonatora na Wydziale Spiekalni. Efektem tego jest emisja spalin o bardziej intensywnym zapachu, który według zapewnień, nie oznacza jednak zwiększonego negatywnego wpływu na organizmy żywe i środowisko naturalne, ponieważ skład chemiczny emitowanych substancji nie uległ zmianie. Jak informuje zarząd, cały czas trwają prace zlecone autoryzowanemu serwisowi, którego zadaniem jest możliwie szybkie przywrócenie ozonatora do normalnej pracy.

Przypomnijmy jednak, że Huta Cynku i Ołowiu w Miasteczku Śląskim w 1989 roku znalazła się na liście 80 najbardziej uciążliwych dla środowiska zakładów przemysłowych. Choć była ona największym pracodawcom w regionie (i bardzo potrzebnym, gdyż na północy województwa nie znajdziemy kopalni) to również bardzo uciążliwym. Kłopoty zaczęły się już w latach 60. z uruchomieniem nowego kompleksu metalurgicznego ISP, na którym przerabiano koncentraty siarczkowe. Z powodu różnych błędów, kwas siarkowy się ulatniał, powodując gwałtowne oparzenia roślinności w otoczeniu. Do tego wysoka emisja metali ciężkich, zdegradowała do reszty okoliczną roślinność i gleby. 

Huta niestety oddziaływała znacząco na ludzi, szczególnie chorowały dzieci, u których stężenie ołowiu w organizmie było znacząco przekroczone. Podobnie z pracownikami huty. Już 1990 podjęto działania proekologiczne, w efekcie czego w 1998 roku skreślono ją z "Listy 80." Obecnie Huta funkcjonuje według wszelkich norm unijnych, a dzięki szeroko zakrojonym działaniom naprawczym uzyskała m.in. tytuł Lidera Polskiej Ekologii czy międzynarodowe wyróżnienie Green Apple. Trudno jednak naprawić lata szkód i zaniedbań zarówno w społeczności jak i środowisku, które do dziś wokół huty się nie odbudowało. W zeszłym roku dokumentowaliśmy na fotografiach stan pasa zieleni wokół zakładu. 

DSC 3486

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.1µg/m3 PM2.5: 8.2µg/m3