Historia Sławkowa odkrywana na nowo. Trwają prace archeologiczne

2023 05 29 wykopalisdka 1

Redakcja

31 maja, 2023

Sławków kryje w sobie wiele tajemnic historycznych. Trwa drugi etap prac przy kaplicy św. Jakuba, znajdującej się tuż obok sławkowskiego rynku.

Jesienią ubiegłego roku doszło do sensacyjnego odkrycia w samym sercu Sławkowa. Podczas prac porządkowych przez przypadek odkryto mury średniowiecznego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela z 1298 roku, ufundowany przez biskupa krakowskiego Jana Muskatę.

Teraz trwa drugi etap prac archeologicznych. Badane są mury kościoła i teren wokół średniowiecznej świątyni. Wszystko wskazuje na to, że kościół mógł działać tylko 20-30 lat!

Do tej pory badaczom i ochotnikom udało się stworzyć rzut kościoła.  - Ściana zachodnia rozmija się z murem od strony północnej, a powinna się z nim schodzić. Teren, na którym znajdował się kościół św. Jana Chrzciciela jest stromy, jednak to, co zaskoczyło badaczy, to również grubość muru. Od strony wschodniej ma on ponad półtora metra grubości - informuje Urząd Miasta Sławków.

Odkryto też ludzkie szczątki wokół świątyni, co nie dziwi, ponieważ w średniowieczu cmentarze były zlokalizowane bezpośrednio w sąsiedztwie kościołów. - O samej historii bytności w Sławkowie zakonu duchaków, czyli Zakonu Kanoników Regularnych od Świętego Ducha, wiadomo niewiele. Z fundacji biskupa Jana Muskaty przy bramie Bytomskiej został wybudowany klasztor zakonu i szpital, a także kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela - dodaje UM Sławków. 

- Warto zauważyć, że w kościołach chrześcijańskich zmarli byli chowani zawsze wzdłuż linii ołtarza, czyli w kierunku ze wschodu na zachód. Tymczasem my tu właśnie odkryliśmy szkielet, który w żaden sposób nie pasuje do tego ułożenia, bo leży wzdłuż linii północ-południe. Takiego ułożenia zmarłego nie powinno być na cmentarzu chrześcijańskim i póki co nie wiemy, z czego to może wynikać – informuje dr Jacek Pierzak, który nadzoruje prace w Sławkowie.

Jedna z hipotez zakłada, że kościół mógł przestać pełnić swoją rolę 20-30 lat temu. Dowodem na to jest spis świętopietrza z pierwszej połowy XIV wieku, który wskazuje na to, że tylko jedna świątynia ze Sławkowa wnosiła opłaty. 

Budynek kościoła pw. św. Jana Chrzciciela mógł zostać zniszczony w połowie XV wieku przez niezadowolonych żołdaków z Polski i Moraw. 

Według planu prace archeologiczne zakończą się w lipcu uroczystym podsumowaniem. W wykopaliskach biorą udział między innymi członkowie Towarzystwa Miłośników Sławkowa oraz harcerze ze Związku Drużyn „Złota Ósemka”.

fot. UM Sławków


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

12 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.0µg/m3 PM2.5: 4.0µg/m3