Ekologia dla najmłodszych. W piekarskim przedszkolu powstaje „Ogród doświadczeń”

Ogrod doswiadczen 07

Redakcja

14 listopada, 2022

W Miejskim Przedszkolu nr 17 w Piekarach Śląskich realizowany jest projekt pn. „Ogród doświadczeń”. Zakłada on stworzenie ogrodu ze strefą badawczo-relaksacyjną i ekologicznym systemem nawadniania. Celem inicjatywy jest budowanie w dzieciach świadomości proekologicznej, nawyku oszczędzania i odzyskiwania wody oraz dbania o rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu.

Całe przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z pracownikami naukowo-badawczymi z Sieci Badawczej Łukasiewicz z Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG oraz z Fundacją ING Dzieciom, a pomysłodawcą projektu jest Karolina Krawczyk-Smyła.

Projekt zakłada założenie ogrodu wraz z ekologicznym systemem nawadniania. W ogrodzie zostaną posadzone różnorodne gatunki roślin (drzewa, krzewy i byliny) w donicach o różnych wielkościach na betonowym patio. Nawadniać rośliny będzie zmagazynowana woda pozyskiwana ze zbiornika na deszczówkę. Pośród zielonej przestrzeni zostaną zamontowane ławki z pojemnikami do posadzenia wybranych gatunków roślin (także miododajnych), fontanna z zamkniętym obiegiem wody, poidełka dla ptaków oraz ozdobny zbiornik na wodę opadową.

W przestrzeni ogrodu znajdzie się również miejsce na wydzielenie stanowiska badawczego, składającego się m.in. z ręcznej pompy tłoczącej wodę ze zbiornika, z konewek, ze stolika do wykonywania doświadczeń z wodą, naczyń o różnym kształcie i pojemności, mikroskopu, filtra oczyszczającego wodę (sączków) i papierków lakmusowych do badania pH wody, bądź pH-metru.

W poszczególnych pracach będą uczestniczyli: przedszkolaki, nauczyciele i pracownicy placówki oraz wolontariusze z Fundacji ING Dzieciom, ogrodnicy oraz pracownicy naukowo-badawczy z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. Dzieci wspólnie z dorosłymi założą ogród oraz poprzez działanie zdobędą wiedzę niezbędną do jego pielęgnacji i dalszej rozbudowy. Pracownicy naukowi poprowadzą warsztaty na temat znaczenia i ponownego wykorzystania wody deszczowej i szarej. Nauczyciele przeprowadzą z dziećmi doświadczenia z wodą i przekażą niezbędną wiedzę na temat hodowanych roślin. Wolontariusze Fundacji ING Dzieciom będą pomagać w pozyskaniu materiału zdjęciowego i w warsztatach prowadzonych z dziećmi. Wezmą także udział w koncercie muzyki wibracyjnej połączonej z medytacją na terenie stworzonego ogrodu. Dzięki temu wydarzeniu kulturalnemu dzieci doświadczą, że obcowanie z naturą pomaga również w wyciszeniu się oraz pozytywnie wpływa na samopoczucie.

 

Źródło: UM Piekary Śląskie

Ogrod doswiadczen 01

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

16 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.2µg/m3 PM2.5: 10.5µg/m3