Dziś kolejna sesja Rady Miasta Żory. Nad czym będą obradować radni?

Csm sesja zory 7998472201

Redakcja

8 września, 2022

Sesja Rady Miasta, podczas której żorscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek, 8 września. Początek o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9.

Proponowany porządek obrad  XLVI sesji Rady Miasta Żory

1.  Otwarcie obrad.

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.  Przyjęcie porządku obrad.

4.  Przyjęcie Protokołu Nr XLV/2022 sesji Rady Miasta.

5. Rozpatrzenie spraw:

5.1. Zmian w budżecie miasta Żory na 2022 rok.

5.2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2022-2036.

5.3. Zmiany Uchwały nr 452/XXXIII/21 Rady Miasta Żory z dnia 2 września 2021 r. w sprawie

zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach”.

5.4. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie: „Modernizacja źródeł ciepła
w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żory na lata 2022-2025”
(II etap – 2022r.)

5.5. Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory.

5.6. Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół
i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Żory oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Żory pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami wraz
ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjnych.

  7. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

  8.  Sprawy różne, wolne wnioski.

  9. Zamknięcie obrad.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.9µg/m3 PM2.5: 5.5µg/m3