Dwaj urzędnicy i przedsiębiorca z zarzutami. Chodzi o ustawiane przetargi na remonty dróg

Construction site gd32fef9e5 1920

Redakcja

19 kwietnia 2023

Zakończyło się śledztwo, prowadzone przez policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach, w sprawie nieprawidłowości przy przetargach na wykonanie nawierzchni drogowej. Śledczy ustalili, że za „ustawianie” w 2020 r. dwóch przetargów o łącznej wartości prawie 6,5 mln złotych odpowiadali dwaj ówcześni funkcjonariusze publiczni jednego z Zarządu Dróg Powiatowych na terenie Śląska oraz przedstawiciel jednego ze śląskich podmiotów gospodarczych. 

Jak ustalili policjanci, dwaj pracownicy samorządowi jednego z Zarządów Dróg Powiatowych, działając na szkodę interesu publicznego, podczas ogłaszania przetargu na wykonanie nawierzchni drogi powiatowej, weszli w porozumienie z jednym ze śląskich przedsiębiorców zajmującym się realizacją takich inwestycji. Urzędnicy ujawnili mu informacje o treści ofert składanych przez pozostałych oferentów, umożliwiając mu tym samym złożenie najkorzystniejszej oferty. Swoim działaniem doprowadzili do wybrania i zatwierdzenia popieranej przez siebie oferty przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. Oskarżeni poświadczyli również nieprawdę, zatwierdzając ze wsteczną datą sporządzony protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Pracujący nad sprawą śledczy zebrali ponadto materiał dowodowy potwierdzający, że te same osoby, działając w identyczny sposób, we wcześniejszym okresie doprowadziły do wygrania przez tego samego przedsiębiorcę jeszcze jednego przetargu, również na wykonanie nawierzchni jezdni innej z dróg powiatowych. Przetargi o łacznej wartości prawie 6,5 mln zł przeprowadzono w 2020 roku.

Podejrzani usłyszeli zarzuty przekroczenia swoich uprawnień i poświadczenia nieprawdy w dokumencie.Przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. 

Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się ze sobą i poręczenia majątkowego, a na zabezpieczonych w toku postępowania środkach finansowych w kwocie 25 000 ustanowił zabezpieczenie majątkowe.

W skierowanym do sądu wniosku o ukaranie, Prokurator wystąpił o orzeczenie uzgodnionej z podejrzanymi kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonywania oraz orzeczenie środka karnego w postaci zakazu zajmowania w administracji publicznej stanowisk kierowniczych i związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Natomiast przedsiębiorca, który w nieuczciwy sposób wygrał przetargi na wykonanie nawierzchni drogowej, usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, do którego się przyznał. Do sądu trafił prokuratorski wniosek o skazanie go karą 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i grzywna w wysokości 50 000 .

powiązane artykuły:

Zatrzymanie urzędnika i przedsiębiorców z kłobucka
Lokalne 22 marca 2023

Śląscy policjanci zatrzymali naczelnika wydziału jednego z kłobuckich urzędów oraz dwóch

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.5µg/m3 PM2.5: 4.9µg/m3