Dąbrowski Budżet Partycypacyjny-mieszkańcy złożyli 246 propozycji

Trertghcds

Redakcja

28 czerwca, 2022

246 pomysłów zgłosili mieszkańcy w ramach ósmej edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Po weryfikacji projektów, podczas jesiennych dyskusji dąbrowianie wybiorą zadania, które będą realizowane w przyszłym roku.

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny, oparty na spotkaniach i rozmowach, powrócił po dwuletniej, covidowej przerwie. Pula środków na zadania wskazane przez dąbrowian wynosi 7 mln zł. Kwoty dla poszczególnych osiedli zależą od liczby mieszkańców.

Najpierw, w marcu, mieszkańcy spotkali się i wskazali priorytety dla swoich osiedli. Do wyboru mieli sześć kategorii: infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze; miejsca postojowe i parkingi; zieleń, łąki kwietne, dosadzenia, pielęgnacja; zagospodarowanie przestrzeni wspólnych; projekty miękkie/społeczne; infrastruktura czasu wolnego.

Następnie, na przełomie maja i czerwca, każdy mieszkaniec mógł proponować konkretne zadania, które mieszczą się w ramach kategorii wybranej dla osiedla. Nabór projektów prowadzony był do 10 czerwca. 

Spośród 246 propozycji, 12 złożono niezgodnie z procedurą, a 4 po terminie. Tym sposobem zostało 230 bez uchybień formalnych.

Teraz trwa ich weryfikacja. Na tym etapie sprawdzana jest m.in. własności gruntu, na którym ma zostać zrealizowane zadanie, zgodność propozycji z osiedlowym priorytetem czy zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W Dąbrowskim Budżecie Partycypacyjnym miasto podzielone jest na 36 osiedli. Mieszkańcy dwóch z nich – Marianek i Starej Dąbrowy – nie głosili żadnego projektu.

– W tej sytuacji musimy zastanowić się, co dalej robić. Spotkamy się z mieszkańcami dzielnic, do których należą te osiedla, żeby wspólnie wypracować rozwiązanie. Liczę przede wszystkim, że na spotkaniach pojawią się mieszkańcy Marianek i Starej Dąbrowy. Postaramy się m.in. przeanalizować potrzeby czy wnioski, z jakimi zwracali się do Urzędu Miejskiego. To może być podpowiedź, czego oczekują te lokalne społeczności – zapowiada Agnieszka Sienkiewicz – Ćwik, zastępca naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

We wrześniu i październiku w całym mieście odbędą się spotkania mieszkańców i autorów projektów z wszystkich osiedli. Wtedy, po weryfikacji, dowiedzą się, które zadania i w jakim kształcie są możliwe do realizacji. To będzie zarazem okazja do szczegółowych rozmów i podjęcia ostatecznej decyzji, co w ramach DBP należy zrobić w przyszłym roku. Jeżeli gdzieś nie dojdzie do porozumienia, konieczne będzie głosowanie.

Lista pomysłów zgłoszonych do Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego

W tym roku nie będzie realizowany ogólnomiejski Budżet Obywatelski. Prawo dopuszcza jego zawieszenie i w Dąbrowie Górniczej postanowiono z niego skorzystać. Taką decyzję na czerwcowej sesji podjęła Rada Miejska.

– Roczna przerwa w przeprowadzaniu tego procesu ma pozwolić na organizację prac warsztatowych, podczas których wspólnie z mieszkańcami, działaczami organizacji pozarządowych, radnymi oraz pracownikami urzędu wypracujemy nowy regulamin Budżetu Obywatelskiego – tłumaczy Piotr Drygała, naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

W czasie rozmów o zawieszeniu BO przywoływano m.in. argument o trudności jednoczesnej realizacji dwóch budżetów – obywatelskiego i partycypacyjnego. Mówiono też o możliwości wprowadzenia zmian do jego regulaminu, czego wcześniej nie można było robić, a od końca maja pozwalają na to znowelizowane przepisy.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-2 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.6µg/m3 PM2.5: 13.2µg/m3