Częstochowa: Modernizacja szpitala w Parkitce

Pexels pixabay 236380

Redakcja

8 października, 2022

W ciągu ostatnich 3 lat na inwestycje w Szpitalu wydano około 131 mln zł. Chociaż szpital, jak wiele innych w Polsce cały czas boryka się z brakami kadrowymi, nie ustają starania o podniesienie jego standardu, a przede wszystkim zapewnienie najlepszej opieki pacjentom.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie przechodzi szereg zmian. W ostatnich 3 latach, w WSS w Częstochowie zrealizowano szereg inwestycji na łączną kwotę około 131 000 000 zł. Obecnie został rozstrzygnięty przetarg na zakup i montaż nowoczesnego tomografu komputerowego, który opiewa na kwotę około 4,3 mln zł. Podpisano umowę z MZ na projekt remontu i modernizacji Oddziału Zakaźnego i Laboratorium Mikrobiologicznego. Wartość projektu to około 9 mln zł. 

Modernizacja dotknęła nie tylko strukturę szpitala. W ciągu zaledwie dwóch lat nakłady inwestycyjne i starania w zakresie pozyskania nowego personelu lekarskiego pozwoliły uzyskać mieszkańcom Częstochowy i okolic dostęp do świadczeń i procedur, których nigdy wcześniej nie wykonywano w naszym regionie. Chodzi o takie badania jak diagnostyka nowotworu płuc, diagnostyka EBUS, diagnostyka nowotworów przewodu pokarmowego (dróg żółciowych – EUS), diagnostyka onkologiczna przerzutów do kości, tarczycy czy badanie funkcji nerek w nowo wybudowanym i uruchomionym Zakładzie Medycyny Nuklearnej. 

Pomimo przejściowych problemów kadrowych, szpital stale się rozwija. Przykładem tego są umowy podpisane z podwykonawcami, jak choćby ta, obejmująca realizację opisów badań, które są najbardziej czasochłonne w całej diagnostyce obrazowej. Ważnym krokiem jest nawiązanie współpracy z NFZ nad programem lekowym dla pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane, który ma być realizowany właśnie przez Oddział Neurologiczny przy ul. Bialskiej. 

Szpital wyjaśnia także naglącą kwestię przeniesienia oddziału Neurologii i Udarowego. Postępowanie w sprawie przeniesienia oddziału Neurologii i oddziału Udarowego zlokalizowanego przy ul. PCK 7 na ul. Bialską i połączenie go z funkcjonującym już przy Bialskiej oddziałem zostało wymuszone brakiem personelu lekarskiego, niezbędnego do zabezpieczenia pracy tej jednostki. W ciągu ostatniego roku odeszło z oddziału przy ul. PCK 7 trzech lekarzy, łącznie z kierownikiem. Od 1 października 2022 roku z powodów zdrowotnych przestaje dyżurować kolejna lekarka. Liczba lekarzy jest zatem zbyt mała, aby móc obsadzić wszystkie dyżury, bez których oddział interwencyjny nie może istnieć.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-2 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 39.0µg/m3 PM2.5: 31.1µg/m3