Częstochowa dostanie 250 milionów na realizację węzła drogowego DK-91 – DK-46

Z25271705 AMP Wezel na DK1 Gora biegnie jedynka dolem nowy

Redakcja

18 października, 2022

Częstochowa ma szansę na 250 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na rozwój stref przemysłowych. Wniosek dotyczący planów budowy węzła Bugajska wraz z wylotem DK-46 w kierunku Kielc został zaakceptowany.

"To ważna decyzja, na którą czekaliśmy od dawna. Budowa nowego węzła drogowego alei Wojska Polskiego z ul. Bugajską i nowym przebiegiem DK-46 byłaby domknięciem zasadniczego etapu modernizacji i przebudowy układu komunikacyjnego miasta. To inwestycja kluczowa dla wielu firm i ważna dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy i okolic, korzystających z wyjazdu na Olsztyn"– mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Celem inwestycji jest rozwój stref przemysłowych poprzez udrożnienie DK-46 i możliwie najszybsze wyprowadzenie ruchu tranzytowego na linii Opole – Kielce poza obręb zwartej zabudowy miejskiej. Z samej tylko firmy Guardian Glass każdego dnia wjeżdża i wyjeżdża ok. 200 ciężarówek, które generują dodatkowy ruch przez miasto. Realizacja inwestycji usprawni więc skomunikowanie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze byłej Huty Częstochowa, w tym Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z DK-91 (dawniej DK-1), a także autostradą A-1. 
Inwestycja jest funkcjonalnie związana z zadaniem drogowym „Budowa połączenia drogowego ul. Wojciecha Korfantego z ul. Bugajską w Częstochowie” która otrzymała dofinansowanie w ramach wcześniejszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład (Miejski Zarząd Dróg podpisał już umowę z wykonawcą tego zadania, wkrótce mają rozpocząć się prace).

Realizacja obu tych inwestycji pozwoli na wygodny dojazd do strefy przemysłowej na Kucelinie zarówno z DK-46 od strony wschodniej, jak i z DK-91 od południa (przez nowy fragment DK-46).

Zakres inwestycji będzie obejmował m.in.:
- budowę węzła drogowego alei Wojska Polskiego DK-91(dawniej DK-1) z drogą krajową DK-46,
- przebudowę fragmentu alei Wojska Polskiego,
- budowę nowego odcinka DK-46 od granic miasta z gminą Olsztyn do projektowanego węzła drogowego z DK-91 (DK-1) z dostosowaniem do możliwości dobudowy drugiej jezdni DK-46 na odcinku pomiędzy DK-91(DK-1) a przedłużeniem ul. Korfantego,
- budowę ulicy Smolnej,
- budowę mostu nad Wartą oraz linią kolejową,
- przebudowę istniejącego obiektu mostowego nad torem bocznicowym dawnej Huty Częstochowa, z dostosowaniem parametrów technicznych obiektu do parametrów projektowanej drogi,
- budowę dróg i skrzyżowań obsługujących teren położony wzdłuż projektowanego połączenia po zamknięciu istniejącego przejazdu drogowego przez linię kolejową relacji Częstochowa – Katowice;,
- budowę ciągów pieszych, dróg rowerowych i zatok autobusowych,
- budowę dróg dla pieszych i rowerów do projektowanego przejścia podziemnego pod linią kolejową w miejscu obecnego przejazdu kolejowego w ul. Bugajskiej,
- budowę dróg rowerowych w ciągu DK-91 (DK-1) na przebudowywanym odcinku,
- budowę stanowiska do ważenia pojazdów z parkingiem i monitoringiem na wlocie do miasta,
- budowę drogowej stacji pomiarowej i meteo w ciągu DK-91 (DK-1),
- budowę oświetlenia ulicznego w ciągu DK-91 (DK-1),
- budowę nowego oświetlenia w nowym przebiegu DK-46.

Szacowana na etapie przygotowania wniosku wartość inwestycji to 269 mln zł, z czego dofinansowanie ma wynieść 250 mln. Rzeczywista kwota realizacji przedsięwzięcia (projektu na bazie posiadanej przez Miejski Zarząd Dróg koncepcji oraz prac budowlanych)  zostanie określona w drodze przetargu.
Przewidywany we wniosku termin zakończenia tej inwestycji to koniec 2026 r.

 

Źródło: UM Częstochowa

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 31.0µg/m3 PM2.5: 25.2µg/m3