Budżet Obywatelski w Katowicach. Weryfikację przeszło 230 projektów

Pomysły mieszkańców dotyczą również spędzania czasu wolnego UMK

Redakcja

12 sierpnia 2023

230 zadań o wartości ponad 36 mln złotych przeszło pozytywnie weryfikację do Budżetu Obywatelskiego Katowic. Tegoroczne głosowanie na zadania z BO odbędzie się w dniach 11 - 24 września.

Wnioski do katowickiego Budżetu Obywatelskiego złożyło 216 osób, które przekazały do Urzędu Miasta Katowice w sumie 296 projektów. Łączny szacunkowy koszt realizacji tych wszystkich zadań wynosi ponad 58 mln zł. Pierwszy etap oceny, weryfikację formalną, przeszły 283 wnioski. W trakcie drugiego etapu dwa wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców, a dwa inne zostały ze sobą połączone. Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło 230 projektów, z czego 22 to zadania o charakterze ogólnomiejskim. Łączna zweryfikowana wartość pozytywnie ocenionych zadań to przeszło 36,5 mln zł, przy czym ponad 12,3 mln zł to wartość zadań ogólnomiejskich.

Najdroższy projekt to budowa lekkoatletycznego obiektu sportowego wraz z remontem chodników i placu przy znajdującej się na os. Tysiąclecia Szkole Podstawowej nr 58. Jego koszt został wyceniony na blisko 3 mln zł. Pozytywnie zweryfikowane zostały wszystkie projekty z czterech dzielnic: Śródmieścia, Bogucic, Dąbrówki Małej i Podlesia. Najwięcej pozytywnie ocenionych projektów jest w dzielnicach: Ligota-Panewniki (21), Bogucice (16) oraz Kostuchna (13).

Spora część projektów dotyczy poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Remonty chodników, montaż luster drogowych czy doświetlenie przejść dla pieszych. Są również projekty skierowane do seniorów, takie jak retroteki w Zawodziu czy organizacja spotkań, zajęć ruchowych i kulturalnych w Piotrowicach-Ochojcu. Pozytywnie oceniono zadania zakładające remonty placów zabaw m.in.: w parku Kościuszki, Koszutce, os. Witosa i os. Tysiąclecia. Przebudowane mogą zostać korty tenisowe w Dolinie Trzech Stawów, a w parku Zadole mogą zostać zamontowane poidełka.

Budżet Obywatelski oraz Zielony Budżet to narzędzia pozwalające mieszkańcom współdecydować o tym, jak zmieniają się Katowice. W ramach samego BO, do tej pory mieszkańcy zdecydowali o wydatkowaniu ponad 145 mln zł na 1140 projektów wybranych w drodze głosowań, a jeśli spojrzymy na zgłaszane projekty, to przez 10 lat było ich łącznie ponad 3,4 tys. - komentuje Marcin Krupa, prezydent Katowic.

fot. mat. pras. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

17 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.9µg/m3 PM2.5: 11.3µg/m3