Budowa nowych wiaduktów w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach. Wybrano wykonawcę

Wiaduktkatowice

Redakcja

17 lutego 2024

W Katowicach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje budowę nowych wiaduktów w ciągu ul. Bohaterów Monte Casino. Wybrano wykonawcę inwestycji. 

Nowe obiekty, o długości blisko 85 m i szerokości ponad 14 m, zastąpią dotychczasowe, które zostały wybudowane w latach 80. XX wieku. Koszt to blisko 25 mln zł.

Wykonawcą została firma Primost Południe. - Zakładamy, że zadanie zostanie wykonane dwuetapowo – po rozbiórce i wybudowaniu jednego z wiaduktów oraz dopuszczeniu go do ruchu, przystąpimy do rozbiórki i budowy drugiego wiaduktu, choć wykonawca będzie miał możliwość przedstawienia odmiennego sposobu realizacji inwestycji. W ramach zadania wykonamy również remont sąsiadującej z wiaduktami drogowymi kładki technologicznej, na której znajduje się rurociąg ciepłowniczy. Zadanie zakończy wprowadzenie docelowej organizacji ruchu. Całość prac powinna zostać zakończona do 22 miesięcy od daty podpisania umowy - informuje GDDKiA.

Utrudnienia skutkujące koniecznością poprowadzenia ruchu między jezdniami drogi S86 poprzez przejazd technologiczny będą mogły trwać maksymalnie przez 60 dni oraz w okresie wakacyjnym, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia.

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 22.2µg/m3 PM2.5: 18.0µg/m3