Katowice wycofują się z likwidacji Szkoły w Chmurze

128593667 1097102977413562 5602468866224471462 n

Redakcja

17 lutego 2024

- Mając na uwadze dobro, zarówno uczniów szkół, jak i ich rodziców oraz opiekunów prawnych, w związku z faktem dostarczenia dokumentacji zapewniającej ciągłość pracy przez Szkołę w Chmurze, miasto zdecydowało o odwołaniu decyzji o wykreśleniu z ewidencji placówek Szkoły w Chmurze - informuje UM Katowice. Co to oznacza dla uczniów Szkoły w Chmurze?

Czy to koniec konfliktu na linii UM Katowice - Szkoła w Chmurze? W piątkowe popołudnie miasto poinformowało, że wycofuje się z likwidacji katowickiego oddziału Szkoły w Chmurze.

. Miasto Katowice oraz Szkoła w Chmurze stoją na wspólnym stanowisku, że należało zrobić wszystko by jak najszybciej rozwiązać problemy formalne związane z ewidencją szkół, by następnie móc wspólnie skoncentrować się na zmianach systemowych - czytamy w oświadczeniu przesłanym przez UM Katowice.

Co to oznacza w praktyce? - Decyzja gwarantuje nam ciągłość funkcjonowania dla uczniów, którzy pozostali w katowickich oddziałach (klasy 1-7 podstawówki oraz 1-3 liceum) - informuje nas rzecznik prasowy Szkoły w Chmurze, Michał Cieśla.

Jednak jak podkreśla, nie oznacza to rozwiązania wszystkich problemów. Z powodu poprzednich decyzji miasta, Szkoła w Chmurze zdecydowała o tym, że maturzyści będą pisać egzaminy w Warszawie. Wycofanie się Katowic z likwidacji nie zmienia statusu maturzystów.

- To jedyna gwarancja, że uczniowie klas ósmych oraz maturzyści będą mogli podejść do egzaminów w maju. Do tego grona dołączyły dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Tutaj powodem było umożliwienie kontynuowania rozpoczętych terapii. Dyrekcja Szkoły informując o tej decyzji pod koniec stycznia wskazała, że z pozostałą społecznością będzie walczyć o dobre imię i odwołanie decyzji prezydenta Katowic - informuje Szkoła w Chmurze. 

Spór o Szkołę w Chmurze w Katowicach

Szkoła w Chmurze działa w modelu spełniania obowiązku edukacji poza szkołą, tzw. „edukacji domowej”. Założona została w Warszawie, ale obecnie to 6 szkół: podstawowa i liceum w Warszawie, Katowicach i Poznaniu. Siedziba szkoły, nawet działającej w takiej formie, wymaga siedziby stacjonarnej. W przypadku Szkoły w Chmurze był to budynek przy ul. Mieczyków. Do "katowickiej" placówki zapisanych było ok. 6 tysięcy uczniów i właśnie subwencję za taką liczbę uczącej się młodzieży otrzymało miasto Katowice.

Ale jak informowała dyrektor Szkoły w Chmurze, Katowice miały "wstrzymywać" wypłatę subwencji dla placówki od września ubiegłego roku. Ponadto wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun, odpowiedzialny w mieście za edukację, zainteresował się budynkiem, w którym siedzibę miała Szkołą w Chmurach (ul. Mieczyków). Według placówki, po jego zapytaniu o warunki najmu, właściciel budynku wypowiedział najem pod koniec października 2023 roku. Katowicka Szkoła w Chmurach musiała znaleźć nową siedzibę.

Według prawa szkoła oferująca edukację domową miała 14 dni na znalezienie nowej siedziby. Udało jej się to po 18 dniach (przy ul. Gallusa w Katowicach). Ale pozytywną opinię straży pożarnej otrzymała dopiero 5 stycznia 2024 roku, chociaż wynajęła pomieszczenia, które wcześniej służyły edukacji dzieci i miały wcześniej zgodę od PSP. Jak informuje szkoła, 4 dni później (9 stycznia) prezydent Katowic podpisał wniosek o likwidację Szkoły w Chmurze.

W styczniu 2024 roku na stronie Unii Metropolii ukazał się artykuł autorstwa wiceprezydenta Waldemara Bojaruna, który na przykładzie Szkoły w Chmurze poddaje pod wątpliwość skuteczność takiej edukacji domowej, szczególnie w związku z dziećmi w spektrum autyzmu. Ponadto Bojarun w tekście podkreślił, że większość uczniów datowanej przez Katowice Szkoły w Chmurze mieszkało nawet 100 km od siedziby placówki.

Według szkoły, decyzja miasta oznaczała natychmiastowe przerwanie możliwości finansowania trwających terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami. Placówka podkreśla, że dzieci z potrzebami mają dostęp do opieki zespołu psychologów i interwentów kryzysowych oraz korzystają bezpłatnie z pomocy zewnętrznych specjalistów w ramach środków z subwencji oświatowej.

Na początku lutego Urząd Miasta w Katowicach poinformował, że władze szkoły nie dopełniły obowiązku zachowania terminu 14 dni na zgłoszenie zmian danych powstałych po wpisie do ewidencji, czyli przy okazji zmiany siedziby z ul. Mieczyków na ul. Gallusa. Stąd też poprzednia decyzja prezydenta miasta o zlikwidowaniu placówki z katowickiego rejestru szkół.

fot. Szkoła w Chmurze

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

6 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 17.5µg/m3 PM2.5: 15.3µg/m3