Budowa centrum przesiadkowego w Zabrzu. Na jakim etapie są prace?

Centrum przesiadkowe Zabrze

Redakcja

27 kwietnia, 2023

Trwa budowa jednej z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w historii Zabrza – centrum przesiadkowe przy ul. Goethego. Mimo trudnych warunków geologicznych, konieczności przeprojektowania posadowienia budynku i wzmocnienia podłoża od kilku miesięcy prowadzone są prace przy wznoszeniu konstrukcji obiektu. 

Obecnie trwają przygotowania do wykonania ostatniej kondygnacji budynku. Do końca maja wyasfaltowana zostanie także pierwsza część ul. Goethego.

Umowa na budowę nowoczesnego centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie: ul. J. Goethego, placu Dworcowego oraz ul. 3 Maja w Zabrzu podpisana została w zabrzańskim magistracie 14 grudnia ub. r.

Na wcześniejszym etapie prac przy infrastrukturze drogowej sąsiadującej z dworcem i powstającym obiektem, przełożono instalacje gazowe, wodne, elektryczne i gazowe. Było to konieczne, by móc wybudować w tym miejscu nową infrastrukturę.

Powstający budynek będzie miał docelowo cztery kondygnacje. Na pierwszej znajdą się perony komunikacji publicznej, na drugim i trzecim poziomie znajdą się miejsca parkingowe. Będzie ich 140. Na samej górze powstanie ogród oferujący chwilę relaksu pasażerom oczekującym na transport.

Centrum Przesiadkowe w Zabrzu

W ramach umowy przewidziano:

  • budowę obiektu centrum przesiadkowego z zadaszeniem wraz z garażem otwartym wielopoziomowym oraz zagospodarowaniem terenu, obejmująca drogowy układu komunikacyjny, skomunikowany z pl. Dworcowym i ul. J. Goethego oraz parkingi i miejsca postojowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem;
  • przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, wodociągowej sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych;
  • przebudowę instalacji elektrycznych oraz słaboprądowych;
  • przebudowę drogi, dojazdów, chodników, placów manewrowych;
  • budowę obiektów małej architektury, stojaków ma rowery, ławek, koszy;
  • budowę infrastruktury związanej z elektromobilnością;
  • budowę ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;
  • wykonanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzeń przez odpowiednie organy;
  • wykonanie monitoringu wizyjnego;
  • wykonanie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, biletomatów.

Wartość umowy to ponad 54 721 797 zł brutto. Zrealizowana powinna zostać do końca października br.

powiązane artykuły:

centra przesiadkowe na Śląsku
Lokalne 8 lutego, 2023

Nie możecie rozstać się z samochodem? Niestety w Waszej okolicy nie ma przystanku lub dworca kole

Centrum przesiadkowe pazdziernik 2022 fot Pawel Ja Nic Janicki 002 scaled
Lokalne 10 października, 2022

"Z ogromną determinacją realizowana jest jedna z większych ekologicznych inwestycji w naszym mieście

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.1µg/m3 PM2.5: 8.5µg/m3