Bociany w ciepłych krajach, a w województwie śląskim "wyremontowano" ich gniazda

Rybnik prace pielęgnacyjne przy gnieździe aut Taxus Arbor

Redakcja

13 grudnia, 2023

Na terenie województwa śląskiego trwały prace w ramach projektu „Renowacja gniazd bociana białego w województwie śląskim" realizowanego przez RDOŚ Katowice. Naprawiono, wzmocniono lub poprawiono 10 bocianich gniazd. 

W 10 lokalizacjach w województwie śląskim przeprowadzane zostały zabiegi polegające na zabezpieczeniu miejsca gniazdowania bocianów. Będą mogły na wiosnę powrócić do bezpiecznych siedlisk i wyprowadzania lęgów. "Remonty" polegały przede wszystkim na redukcji wieńca i przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w jego obrębie. W niektórych przypadkach konieczna była również wymiana platform i słupów pod bocianie gniazda.

- Bocian biały zakłada swoje gniazda w pobliżu siedzib ludzkich. Niektóre z nich mogą osiągnąć wysokość 2 m i ciężar nawet 1,5 tony, a jego waga zwiększa się wraz z opadami śniegu czy deszczu. W takim przypadku gniazdo może stanowić realne zagrożenie dla stabilności słupa, konstrukcji starego komina, czy też obumarłego drzewa. Konieczne jest zatem przeprowadzanie zabiegów ochronnych w obrębie gniazd, aby je „odchudzić”, zdejmując część nadbudowanego wieńca. Przewrócenie się słupa czy komina lub zapadnięcie się starego dachu jest jednoznaczne ze zniszczeniem siedliska, dlatego niezbędne jest podjęcie działań polegających na wzmocnieniu konstrukcji, na których bociany zbudowały swoje gniazdo – mówi Przemysław Skrzypiec, Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Regionalny Konserwator Przyrody.

Renowacje zostały przeprowadzone w miejscowościach Starcza, Kuźnica Kiedrzyńska, Cykarzew Północny, Kuźnica Wąsowska, Lelów (w pow. częstochowskim), Iwanowice Małe (pow. kłobucki), Siewierz (pow. będziński), Zendek (pow. tarnogórski), Cieszyn i Rybnik.

Wybór gniazd wymagających remontu nie był przypadkowy i został poprzedzony inwentaryzacją siedlisk bociana na obszarze województwa. Działania ochronne objęły gniazda wymagające najpilniejszego zabezpieczenia m.in. zlokalizowane na słupach, gdzie stabilność została utracona (np. Cieszyn, Kuźnica Kiedrzyńska) lub na skorodowanych platformach (np. Iwanowice Małe).

- W trakcie przygotowań do realizacji projektu konieczne było przeprowadzenie inwentaryzacji istniejących gniazd bociana białego w naszym regionie. Dlatego jeszcze w 2022 roku umożliwiliśmy gminom przekazywanie do nas informacji o gniazdach wymagających zabezpieczenia lub gruntownego remontu. Na tej podstawie ustaliliśmy priorytetowość przeprowadzania renowacji i wytypowaliśmy 10 lokalizacji, gdzie podjęcie tych działań jest najpilniejsze, tak aby bociany mogły powrócić do swoich siedlisk na wiosnę i bezpiecznie wyprowadzić kolejne lęgi podkreśla Regionalny Konserwator Przyrody.

Do inwentaryzacji do katowickiego RDOŚ zgłoszonych zostało w sumie 91 gniazd wymagających remontu znajdujących się w 50 gminach w województwie śląskim. Projekt będzie kontynuowany w 2024 r. Koszt renowacji, wymiany słupów wraz z platformami i zabezpieczenia oraz pielęgnacji gniazd, wynosi 71 tys. zł. Środki na realizację pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 22.5µg/m3 PM2.5: 18.6µg/m3