Awaria systemu ŚKUP. Możliwy zwrot kosztów

News 02 1

Redakcja

10 lutego 2023

Trwa awaria systemu ŚKUP. Według ZTM powodem był cyberatak. Posiadacze biletów wieloprzejazdowych musza kupować bilety jednorazowe, ale jak podkreśla ZTM, będą mogli ubiegać się o zwrot różnicy poniesionych kosztów. 

W środę 8 lutego o poranku doszło do awarii systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych. W pojazdach nie działają kasowniki, automaty biletowe, Portal ŚKUP, System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i aplikacja Mobilny ŚKUP.

- Doszło do rozległej awarii systemu ŚKUP. Obecnie priorytetem jest dla nas rozwiązanie problemu, a więc przywrócenie działania systemu. Może to zająć kilka dni - informowało w środę ZTM.

W czwartek pojawiła się informacja dotycząca cyberataku na system ŚKUP.

- W nocy z 7 na 8 lutego nastąpiła awaria systemu centralnego ŚKUP. Jej przyczyną była zewnętrzna, celowa ingerencja osób trzecich. O cyberataku powiadomione zostały odpowiednie służby - informuje ZTM. Jednocześnie podmiot działający w ramach GZM-u uspokaja pasażerów. - Nic nie wskazuje na to, aby dane pasażerów zostały w jakikolwiek sposób naruszone lub zagrożone. System, który uległ atakowi, nie przechowuje tego typu zasobów informacji. Bezpieczne są również pieniądze zgromadzone w elektronicznej portmonetce kart ŚKUP – po przywróceniu systemu, będą dostępne dla pasażerów - dodaje ZTM.

Zwrot kosztów

W piątek 10 lutego Zarząd Transportu Metropolitarnego poinformował o możliwym zwrocie kosztów.

Pasażerowie, którzy posiadają na swojej karcie ŚKUP bilety wieloprzejazdowe, mogą w czasie awarii systemu ŚKUP korzystać z komunikacji miejskiej na podstawie biletów jednorazowych. Podróżni, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie, będą mogli ubiegać się o zwrot różnicy w poniesionych kosztach (różnica w cenie między biletem jednorazowym a wieloprzejazdowym). Powyższe dotyczy zarówno biletów papierowych, jak i biletów elektronicznych kupowanych w zewnętrznych aplikacjach mobilnych - informuje ZTM.

Właściciele biletów wieloprzejazdowych po awarii powinni zwrócić się z kartą ŚKUP do Punktów Obsługi Pasażera oraz:

  • w przypadku wykorzystywania biletów papierowych przekazać zachowane bilety papierowe,
  • w przypadku wykorzystywania biletów elektronicznych przekazać wydrukowane potwierdzenia wykonanych płatności, np. z historii transakcji.

Ważność biletów wieloprzejazdowych zostanie również wydłużona.

Prezydent Katowic chce darmowej komunikacji

Marcin Krupa, prezydent Katowic zaapelował do metropolii GZM o wprowadzenie bezpłatnej komunikacji na czas awarii systemu ŚKUP. - Zaapelowałem do Metropolia GZM o wprowadzenia bezpłatnej komunikacji na czas awarii, przy czym koszty jej organizacji powinny pozostać po stronie organizatora transportu tj. Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Obecna sytuacja negatywnie wpływa na nasze wspólne szerokie działania ukierunkowane na promowanie transportu miejskiego. Katowice w ostatnich latach kosztem ponad 200 mln zł wybudowały cztery centra przesiadkowe, w ostatnich latach zakupiły 100 nowych autobusów, budują nowa linię tramwajową, także prowadzą szereg działań zachęcających mieszkańców do zmiany nawyków i częstszego korzystania z komunikacji miejskiej. Niestety poważna awaria skutkująca ograniczeniami dla pasażerów, którzy muszą płacić podwójnie za bilet prowadzi do chaosu informacyjnego, a także niweczy nasze wcześniejsze wspólne działania - poinformował Krupa.

Przewodniczący zarządu GZM, Kazimierz Karolczak w odpowiedzi na apel Krupy stwierdził, że decyzja należy do wszystkich gmin członkowskich. Ponieważ Metropolia GZM tylko zarządza składkami gmin i nie może podejmować samodzielnie decyzji dot. darmowej komunikacji.

Gdzie kupić bilety?

Bilety jednorazowe można kupować w wersji elektronicznej w zewnętrznych aplikacjach mobilnych (SkyCash, mPay, moBilet, zBiletem.pl, JakDojade). W wersjach papierowych dostępne są w: kioskach oznaczonych logo ŚKUP, Punktach Obsługi Pasażera oraz u kierowców.

Bilety w wersji papierowej można kupować także w 12 automatach solarnych (oznaczonych na stronie www gwiazdką– *).

Jak skasować bilet?

Bilety papierowe można kasować:

  • w tradycyjnych kasownikach w autobusach.
  • w tramwajach awaryjnie zamontowane zostaną kasowniki starego typu, oznaczające skasowanie biletu poprzez przedziurkowanie go. Po jego użyciu konieczne jest dodatkowo oznaczenie przez pasażera długopisem daty i godziny kasowania.

Jeśli w pojeździe nie ma żadnego z tego typu kasowników, pasażer powinien na odwrocie biletu zapisać datę i godzinę rozpoczęcia podróży, co będzie równoznaczne ze skasowaniem biletu.


fot. ZTM

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

27 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.8µg/m3 PM2.5: 11.3µg/m3