Awaria oczyszczalni ścieków w Gliwicach została usunięta

Fw U1s2 DX0 AE Iw EO

Redakcja

18 maja, 2023

W środę, 17 maja doszło do awarii na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach. O sprawie zostały poinformowane służby Wód Polskich i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które kontrolowały spływ ścieków do rzeki.

W środę w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach doszło do awarii osadnika wtórnego. To urządzenie istotne dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego. Wody Polski informują, że część ścieków, jakie odbiera oczyszczalnia, podlega jedynie mechanicznemu oczyszczeniu, skąd jest kierowana bezpośrednio do rzeki Kłodnicy. Awarię do odpowiednich instytucji zgłosiło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach.

- W związku z awarią w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach inspektorzy rozpoczęli kontrolę. Prowadzą oględziny oraz pobierają do badań próby wody, które zostaną przekazane do badań - informował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

- Wody Polskie w Gliwicach bezzwłocznie przeprowadziły wizje w terenie z udziałem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach oraz Kierownika Nadzoru Wodnego w Gliwicach. W jej czasie stwierdzono uciążliwości zapachowe. W związku ze zdarzeniem bezzwłocznie wszczęto również interwencyjną kontrolę gospodarowania wodami wobec Przedsiębiorstwa. Zespół kontrolny realizuje swoje czynności - przekazały Wody Polskie.

Awaria została usunięta

W czwartek nad ranem osadnik wtórny został opróżniony, co pozwoliło na usunięcie awarii. O godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie, na którym prezes PWiK Gliwice przekazał aktualne informacje o postępach w usuwaniu awarii. - Pracownicy wodociągów kontynuują prowadzone przez całą noc prace nad udrożnianiem rurociągu osadowego bezpośrednio w leju. Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z zapowiedziami normalna praca osadnika zostanie przywrócona około południa. Udało się zmniejszyć udział ścieków odprowadzanych do rzeki, oczyszczonych jednie mechanicznie z ok 30% do ok 20%. W celu minimalizacji zanieczyszczeń są one ozonowane .Jeszcze raz podkreślamy, że awaria oczyszczalni nie ma żadnego wpływu na jakość wody dostarczanej mieszkańcom - informowało w czwartkowy poranek Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach

O godzinie 11:30 PWiK przekazało, że awaria została usunięta i przywrócono normalną pracę osadnika. Rurociąg osadowy został udrożniony. Zbiornik jest obecnie napełniany. Do Kłodnicy odprowadzana jest obecnie wyłącznie w pełni oczyszczona woda.

fot. WIOŚ Katowice

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 13.3µg/m3 PM2.5: 9.8µg/m3