Alkohol w automacie do przekąsek. Policjanci zatrzymali sprawcę

Alkohol w automacie

Redakcja

25 maja 2024

Bytomscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali mężczyznę, który umieścił alkohol w automacie do przekąsek. Za nielegalną sprzedaż alkoholu 44-letniemu mieszkańcowi Bytomia grozi kara grzywny.

Policjanci z Bytomia zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali 44-latka, który dokonywał sprzedaży napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia.

Na terenie kwater prywatnych w Bytomiu umieścił własny automat do przekąsek. Zamiast napojów bezalkoholowych w automacie znajdowało się uprzednio zakupione przez niego piwo oraz wódka - relacjonuje policja.

Bytomscy policjanci uniemożliwili mu dalszy proceder, teraz mężczyźnie grozi grzywna.

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Art. 43. Sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych wbrew przepisom
1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1.

3. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

4. Orzekanie w sprawach o przestępstwa określone w ust. 1 i 2 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.

powiązane artykuły:

Bimbrownik
Lokalne 26 marca 2024

69-letni bimbrownik z Żor produkował swój bimber w sporych ilościach. Ponadto posiadał wyroby tyt

35 797696
Lokalne 31 stycznia 2024

Policja zatrzymała 41-letniego mieszkańca powiatu bielskiego, który prowadził nielegalną

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

14 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.3µg/m3 PM2.5: 3.9µg/m3