115-lecie zorganizowanego ratownictwa górniczego

3d6bc93574b5a15c4cb11d56d47a8354

Redakcja

7 października, 2022

Wczoraj (6 października), w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, odbyły się obchody 115-lecia zorganizowanego ratownictwa górniczego.

Zorganizowane ratownictwo górnicze na ziemiach polskich ma już 115 lat. W uroczystości zorganizowanej przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu wzięli udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Piotr Pyzik oraz wicewojewoda śląski Robert Magdziarz. Zaproszenie na obchody przyjęli także przedstawiciele władz samorządowych, reprezentacje spółek górniczych, instytucji branżowych, służb mundurowych oraz środowiska naukowego.

W trakcie wydarzenia wicewojewoda odczytał list, w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego, skierowany do uczestników uroczystości.

"Zorganizowane ratownictwo górnicze na ziemiach polskich obchodzi w tym roku jubileusz 115 lat istnienia. Jego początki wiążą się z powołaniem do życia Górnośląskiej Głównej Stacji Ratowniczej, której tradycje kontynuuje współcześnie Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Z okazji tegorocznego jubileuszu wszystkim, którzy na co dzień angażują się w pracę tej wymagającej służby, a także całemu środowisku pragnę złożyć serdeczne gratulacje, wyrazy uznania i najlepsze życzenia na przyszłość" – napisał w liście Prezes Rady Ministrów.

"Dziękuję za Państwa ciężką, pełną poświęcenia służbę. Za zaangażowanie w pracę i nieustanną gotowość niesienia pomocy w najtrudniejszych warunkach. Za ofiarność, zawodowe umiejętności i gotowość do ryzykowania swoim życiem. To skarb, którego nie da się wyrazić słowami" – podkreślił w liście szef rządu.

Podczas uroczystych obchodów, które patronatem honorowym objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wręczono odznaczenia państwowe: Krzyże Zasługi oraz Medale Za Długoletnią Służbę. Aktu dekoracji dokonał wicewojewoda Robert Magdziarz.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu prowadzi swoją działalność w czterech podstawowych obszarach, tj.:

  • interwencja – udzielanie pomocy pracownikom zakładów wydobywczych i kopalniom zagrożonym w skutek zaistniałych niebezpiecznych zdarzeń;
  • prewencja – zapobieganie bezpośredniemu zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub ruchu zakładu górniczego. Wprowadzanie nowoczesnych metod profilaktycznych;
  • szkolenia i badania – szkolenia, ćwiczenia i badania lekarskie osób związanych z ruchem zakładu górniczego – ratowników górniczych;
  • innowacje – prace wdrażające najnowsze osiągnięcia nauki i techniki w praktykę ratowniczą, związaną ze sprzętem ratowniczym, nowymi technologiami oraz organizacją.

Źródło:  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Aed84ff502f4c37545761fb77565f074

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.2µg/m3 PM2.5: 8.5µg/m3