Zygmunt Solorz chce wybudować w Rybniku spalarnię odpadów

Bgdsadg

Redakcja

10 marca 2022

Planowana inwestycja w tzw. zieloną energię jest wstępnie szacowana na pół miliarda złotych. Miasto Rybnik podpisało list intencyjny z przedstawicielami ZE PAK, której głównym akcjonariuszem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Zygmunt Solorz.

Mamy wspólne cele, miastu zależy na świadczeniu usług komunalnych na wysokim poziomie przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu zanieczyszczeń na środowisko naturalne”

komentuje Piotr Kuczera prezydent Rybnika.

Moim celem jest stworzenie własnego, miejskiego systemu gospodarowania odpadami w systemie obiegu zamkniętego. Natomiast spółce zależy na realizacji projektów proekologicznych w efekcie, których można wytwarzać ciepło, energię elektryczną i wodór, stąd dziś podpisanie wspólnego listu intencyjnego, który potwierdza nasze plany i założenia. Jestem pełen optymizmu dla realizacji tego projektu”

dodaje prezydent.

W Rybniku powstanie Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego, w którą planuje zainwestować spółka akcyjna ZE PAK.

Moja Grupa, w tym ZE PAK realizuje bardzo ambitny plan transformacji w kierunku zielonej energii i zielonego wodoru. Inwestycja w Rybniku, w termiczne przekształcanie odpadów, doskonale wpisuje się w ten plan. Cieszymy się, że Rybnik jest bardzo aktywny w realizacji idei czystej Polski, podejmuje konkretne działania w tym kierunku i jest jednym z liderów zielonej transformacji”

mówi Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz i Przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK. 

Centrum Zielonej Energii ma powstać w kwartale między ulicami: Tkoczów, Świerklańską a Drogą Regionalną. W planach jest powstanie sortowni i kompostowni, instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych, budowlanych i sortowni. Główna inwestycją ma być  budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów, która w sposób ekologiczny i bezpieczny dla środowiska zagospodaruje odpady co w efekcie zapewni produkcję ciepła, energii elektrycznej i wodoru.  

Spalarnie projektowane i budowane są w oparciu o założenia, że ma być bezpiecznie, czysto, stabilnie cenowo i bilans korzyści będzie większy od kosztów”

zaznacza Wojciech Muś, prezes miejskiej spółki Hossa Sp. z o.o. prowadzącej działalność, związaną m.in. z gospodarką odpadami.

Czysto, to znaczy że dostawy realizowane są szczelnymi pojazdami, rozładunek odbywa się wewnątrz obiektu przy zamkniętych śluzach, a wewnątrz panuje niewielkie podciśnienie uniemożliwiające wydostawanie się zapachów na zewnątrz, budynek i teren całego zakładu opuszczają pojazdy po sprawdzeniu stanu czystości. Bezpiecznie, ponieważ spalanie odbywa się w piecu rusztowym, a cały proces dostaw, załadunku, spalania i odbioru popiołów prowadzony jest wewnątrz szczelnego budynku, spaliny poddawane są oczyszczaniu w układach filtracji i oczyszczania spali, a normy emisyjne wynikające z rozporządzeń są najbardziej restrykcyjne dla spalarni. Emisja objęta jest ciągłym monitoringiem 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu”

wyjaśnia W. Muś.

W Polsce wytwarzamy rocznie ok. 4,5 miliona ton odpadów wysokokalorycznych, których nie można składować i powinno się je spalić. Choć w naszym kraju funkcjonuje 9 spalarni, a budują się 4 kolejne, to powinno powstać jeszcze ok. 15 nowych.

Rybnik wytwarza rocznie ok. 60 tys. ton odpadów, a Subregion Zachodni ponad 270 tys. ton/rok.

Planujemy w Rybniku nowoczesne centrum gospodarowania odpadami. To będzie odpowiedź nie tylko na potrzeby miasta,  ale chciałbym, by w przyszłości była to też oferta skierowana do gmin Subregionu Zachodniego”

zapowiada prezydent Kuczera.

Ta inwestycja ma zagwarantować mieszkańcom stabilizację cen za odbiór odpadów i  stabilizację procesu odbioru odpadów. Częściowo nasze działania pozwolą na zabezpieczenie miasta w ciepło a wodór wykorzystywany będzie do zasilania miejskich autobusów”

mówi prezydent. 

W czerwcu tego roku powstanie koncepcja Centrum Zielonej Energii w Rybniku wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działań.

Źródło: UM Rybnik

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.5µg/m3 PM2.5: 10.9µg/m3