Związkowcy weszli do siedziby Węglokoksu. Interweniowała policja

407695031 750291647127876 6525713531583027639 n
Kastelik

Szymon Kastelik

6 grudnia, 2023

W środę rano związkowcy z WZZ Sierpień 80 z Huty Pokój przy wsparciu związkowców z Solidarności weszli do siedziby Węglokoksu i rozpoczęli okupację budynku. Na miejscu interweniowała policja.

Akcja związkowców odbyła się równolegle z wizytą prezesa Węglokoksu Tomasza Heryszka w Dubaju, gdzie uczestniczy w szczycie COP28. Kilkudziesięciu związkowców po wejściu do katowickiej siedziby Węglokoksu rozpoczęło okupację budynku. Zablokowali m.in. windy. Domagali się rozmów z zarządem.

Według Sierpnia 80 zarząd Węglokoksu (w skład grupy wchodzi Huta Pokój) muszą podjąć strategiczne decyzje, bo inaczej "Bez tych decyzji długo nie pociągniemy". 

Związkowcy alarmują, że Huta Pokój nie dostała potrzebnego do kontynuowania produkcji "wsadu". - Tu nie chodzi tylko już o zakup wsadu. Tu chodzi też o nie realizowanie postanowień - skomentował Mariusz Latka z Sierpnia 80.

Strona społeczna alarmuje również, że po przegranych przez PiS wyborach doszło do paraliżu decyzyjnego w zarządzie Węglokoksu. Ponadto związkowcy uważają, że grupa dokonała kilku niepotrzebnych inwestycji w ostatnich latach (zakup węgla z zagranicy oraz inwestycja w port).

Interwencja policji

Zarządu na miejscu nie było. Do Węglokoksu wysłaliśmy prośbę o komentarz i odniesienie się do zarzutów związkowców. Na odpowiedź czekamy.

Po kilku godzinach protestu na miejscu pojawiły się znaczne siły policji. Najprawdopodobniej wezwane przez osobę decyzyjną w Węglokoksie. Policjanci nakazali związkowcom opuszczenie budynku, ponieważ ich postawa miała przeszkadzać pracownikom. Ostatecznie związkowcy zgodzili się na przerwanie tej formy protestu, aby nikomu nic się nie stało.

- Bardzo smutne jest to, że zarząd Węglokoksu puszcza policję na pracowników - skomentował jeden ze związkowców. 

Oświadczenie zarządu

Po publikacji tekstu i zakończonym proteście związkowców, otrzymaliśmy oświadczenie zarządu Węglokoks S.A. Władze spółki uważają, ze działania Sierpnia 80 były nielegalne. Węglokoks dodaje, że działania podejmowane przez związek zmotywowane są nadchodzącymi wyborami w Sierpień 80, a przewodniczący tego związku w Hucie Pokój chce uzyskać reelekcję. 

- Węglokoks SA prowadzi dialog ze wszystkimi związkami zawodowymi z poszanowaniem prawa, wzajemnego szacunku, godności i zasad kultury. Za dialog ze stroną społeczną w spółkach odpowiadają zarządy poszczególnych spółek, w związku z tym Węglokoks nie jest i nie może być stroną dla wielu postulatów zgłaszanych przez Sierpień 80 z Rudy Śląskiej. Informujemy również, że w Węglokoks SA nie funkcjonuje związek zawodowy Sierpień 80 - komentuje zarząd Węglokoksu, który wskazuje, że związkowcy powinni rozmawiać z zarządem odpowiedzialnym w całej grupie za Hutę Pokój (spółka Huta Pokój Profile)

- Zarząd Węglokoks SA informuje, że w części hutniczej Grupy funkcjonują spółki skupione wokół Huty Łabędy SA, która rokrocznie generuje wyniki przekraczające 1 mln przychodów i ponad 200 mln zysku. Zarząd Węglokoks SA wielokrotnie wskazywał rudzkim spółkom właściwą naszym zdaniem drogę rozwoju w postaci zdywersyfikowanej i racjonalnie zarządzanej Huty Łabędy SA, jednak każda ze spółek stanowi odrębną osobowość prawną w związku z tym zarząd Węglokoks SA nie ma możliwości podejmowania decyzji za spółki zależne - czytamy w oświadczeniu. 

Zarząd dodaje, że na podstawie porozumienia z 2019 roku finansuje zakup wsadu do Huty Pokój i wywiązuje się z zapisów umowy. 

- Zwiększanie zatowarowania magazynu grozi pogorszeniem wskaźników ekonomicznych po stronie Węglokoks oraz po stronie Huty Pokój Profile, a równocześnie przy wysokim koszcie pieniądza jest działaniem nieracjonalnym - komentują władze Węglokoksu. 

Oświadczenie podkreśla, że w lipcu 2023 Węglokoks zwiększył finansowanie Huty Pokój Profile o dodatkowych kilkadziesiąt milionów złotych. - Podczas rozmów ustalono realizację określonego scenariusza działań, które miały skutkować poprawą wyników finansowych Spółki. Już we wrześniu 2023 roku Huta Pokój Profile złamała wszystkie podjęte wtedy ustalenia - dodaje zarząd. 

- Problemy zakładów HPP oraz WBB wprost przekładają się na kondycję innych zakładów Grupy Kapitałowej Weglokoks, co powoduje rosnący niepokój ich załóg. Dowodem na to jest wystąpienie przedstawicieli związków zawodowych Huty Łabędy, która jak wspomniano notuje bardzo dobre wyniki i może stać się beneficjentem znaczącej pomocy finansowanej z budżetu państwa. Dzięki niej przeprowadzić będzie można bardzo istotne inwestycje, przyczyniające się do wzmocnienia pozycji rynkowej Huty Łabędy. Takich perspektyw, jak na razie, nie widać w zakładach Huty Pokój. Głośne protesty i obraźliwe hasła w żaden sposób nie przyczyniają się do poprawy ich sytuacji. Są wyłącznie próbą manipulowania opinii publicznej, przeniesieniem problemów które operacyjnie powinny być rozwiązywane w spółkach na spółkę Węglokoks SA. W trosce o utrzymanie dialogu z załogami spółek hutniczych, zarząd Weglokoks SA deklaruje chęć podjęcia kolejnych rozmów dotyczących sytuacji w jakich znalazły się, notujące straty, zakłady pod warunkiem, że w spotkaniu uczestniczyć będą zarządy oraz związki zawodowe wszystkich spółek hutniczych oraz przedstawiciele związków zawodowych zrzeszone w Węglokoks SA - stwierdził zarząd w oświadczeniu. 

fot/screen Sierpień 80

Sierpienweglokoks

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

8 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 26.7µg/m3 PM2.5: 21.7µg/m3