Związek Górnośląski ustanowił Nagrodę im. Łucji Staniczkowej

Fot Magdalena Lubecka 01

Redakcja

31 sierpnia, 2022

W środę 31 sierpnia przypada 75. rocznica urodzin zmarłej trzy lata temu dr Łucji Staniczkowej - nauczycielki, regionalistki, wiceprezeski Związku Górnośląskiego oraz założycielki i szefowej Bractwa Oświatowego Związku Górnośląskiego. Przy tej okazji Zarząd Główny ZG ogłosił, że ustanowił Nagrodę im. Łucji Staniczkowej.

- Będzie to wyróżnienie, którym chcemy corocznie honorować osoby i instytucje tworzące i wspierające edukację regionalną na Górnym Śląsku - mówi Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego.

Nagrodę przyznawać będzie specjalna kapituła w trzech kategoriach. Nauczyciele regionaliści szczególnie wyróżniający się w swojej pracy zawodowej otrzymają tytuł "Lidera Edukacji Regionalnej". W tej kategorii nagroda będzie miała także walor finansowy. Dla osób i instytucji, które inspirują i wspierają naukowo nauczycieli przewidziana jest kategoria "Promotor Edukacji Regionalnej". Z kolei dla tych, którzy wspierają organizacyjnie i finansowo edukację regionalną zarezerwowano tytuł "Mecenasa Edukacji Regionalnej".

- Jestem przekonany, że nasze nowe przedsięwzięcie z jednej strony upamiętni w przestrzeni publicznej panią dr Staniczkową, która połowę swojego życia poświęciła edukacji regionalnej, a z drugiej doceni wysiłek tych, dzięki którym nasze dzieci poznają w szkole historię, tradycje, architekturę, geografię, przyrodę i język  Górnego Śląska - tłumaczy Franki.

Patronka nagrody, Łucja Staniczkowa, urodziła się 31 sierpnia 1947 roku w Tychach i z tym miastem związana była rodzinnie, zawodowo i społecznie przez całe życie. Pracowała jako nauczycielka języka polskiego w tyskich szkołach. Jej praca doktorska "Herosi i chachary. Portret Górnoślązaka w literaturze i publicystyce dwudziestolecia międzywojennego" zajmuje ważne miejsce w kanonie śląskiej humanistyki.

Dr Staniczkowa była wieloletnią działaczką Związku Górnośląskiego. Założyła Bractwo Oświatowe skupiające nauczycieli zajmujących się regionalizmem. W latach 2014 - 2019 pełniła funkcję wiceprezesa Związku Górnośląskiego. Uznawana jest za prekursorkę edukacji regionalnej w naszym regionie. 

Inicjowała i organizowała wiele przedsięwzięć edukacyjnych m.in. Olimpiadę Wiedzy o Górnym Śląsku, Śląski Turniej Debat Oksfordzkich, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. W. Korfantego, Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie na Uniwersytecie Śląskim, Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów, czy Regionalny Przegląd Pieśni im. Adolfa Dygacza "Śląskie Śpiewanie". Redagowała miesięcznik "Górnoślązak" oraz stworzyła pierwszą wystawę poświęconą Henrykowi Sławikowi. Była kuratorem wystawy "Silesius", która pokazywała dziesięć wieków historii Śląska przez pryzmat postaci zasłużonych dla regionu. "Silesius" eksponowany był w latach 2016 - 2018 w kilkudziesięciu miejscowościach Górnego Śląska oraz w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Za swą działalność uhonorowana została w roku 2013 Nagrodą im. Wojciecha Korfantego. Jej imię nosi Dom Śląski w Katowicach przy ul. Stalmacha 17.

Dr  Łucja Staniczkowa zmarła 23 sierpnia 2019 roku w Tychach i tam została pochowana. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

5 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.5µg/m3 PM2.5: 7.1µg/m3