Zmieniłeś adres lub numer konta? Powiadom ZUS z wyprzedzeniem

Sala emerytalna

Redakcja

16 listopada, 2022

Osoby pobierające świadczenia wypłacane przez ZUS muszą pamiętać, aby na bieżąco informować instytucję o zmianie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego. Niedopełnienie tej formalności przez świadczeniobiorcę może mieć wpływ na wypłatę emerytury czy renty.

Każdą zmianę adresu, numeru rachunku bankowego emeryt, rencista czy osoby pobierające inne świadczenie wypłacane przez ZUS powinien zgłosić do urzędu najpóźniej na 12 dni roboczych przed terminem płatności swojego świadczenia.

"Zrobienie tego na ostatni moment ma wpływ nie tylko na obieg informacji, wysyłkę korespondencji pod nieaktualny adres, ale tez spowodować, że wypłacone pieniądze nie trafią do świadczeniobiorcy, lecz zostaną zwrócone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze względu na np. nieczynny rachunek bankowy" - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Niestety, bywają klienci, którzy nie informują ZUS o takich istotnych zmianach lub też zapominają z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować instytucję. Czasem składają dyspozycję zmiany danych kilka dni przed datą wypłaty świadczenia i jednocześnie zamykają poprzedni rachunek bankowy.

"Przekazanie pieniędzy pod nieaktualny już adres świadczeniobiorcy, czy też na nieistniejący numer konta powoduje, że emerytura, czy renta zostaje zwrócona do ZUS, a senior musi dłużej czekać na przekaz z poczty lub przelew bankowy" - dodaje rzeczniczka.

By uniknąć takiej sytuacji o wszelkich zmianach należy jak najszybciej poinformować ZUS, przede wszystkim o zmianie adresu, pod którym zamieszkujemy czy numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana emerytura, renta czy inne świadczenie długoterminowe. Wskazanie prawidłowych i aktualnych danych ma duży wpływ nie tylko na przepływ informacji, ale także na wypłatę świadczeń. Zmianę danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego dla świadczeniobiorców zamieszkałych w Polsce można złożyć na druku EZP.

 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

24 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 6.0µg/m3 PM2.5: 4.5µg/m3