Zmiany w strefie płatnego parkowania w Bytomiu. Pojawi się nowy typ abonamentu

fot. UM Bytom

Redakcja

1 lutego, 2023

Radni Rady Miejskiej w Bytomiu podjęli uchwałę w sprawie zmian w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania. Pojawi się nowy typ abonamentu, uprawniający do postoju na dwóch sąsiadujących ulicach w cenie 150 zł. Znalazł się też zapis o wprowadzeniu strefy płatnego parkowania na ul. Kasperka.

Ulica Jana Kasperka obecnie znajduje się na obrzeżach Strefy Płatnego Parkowania. Osoby mieszkające przy tej ulicy zwracały uwagę na brak miejsc parkingowych, zajętych przez pojazdy parkujące należące do osób niemieszkających przy tej ulicy. 

- Na wniosek mieszkańców ulicy Kasperka objęliśmy tę ulicę Strefą Płatnego Parkowania. Zanim podjęliśmy jednak taką decyzję, przeprowadziliśmy badania ankietowe, rotacji oraz akumulacji parkingowej, czyli badania liczby pojazdów parkujących równocześnie w analizowanym obszarze - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Nowy typ abonamentu

Kolejną zmianą wprowadzoną w uchwale dotyczącej strefy płatnego parkowania jest wprowadzenie nowego abonamentu typu „BYTOM2U”, uprawniającego do parkowania pojazdu na dwóch sąsiadujących ulicach. Z nowego abonamentu w cenie 150 zł miesięcznie będą mogły skorzystać osoby zameldowane w Bytomiu i korzystające z pojazdu na podstawie:
• własności/współwłasności, potwierdzonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub zgło-szonej w Wydziale Komunikacji;
• umowy leasingu;
• umowy najmu lub dzierżawy zawartej z przedsiębiorcą, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje lub wydzierżawia pojazdy;
• użyczonego przez pracodawcę.

Ostatnią zmianą w SPP uregulowaną poniedziałkową uchwałą Rady Miejskiej jest niepobieranie opłat w Wigilię 24 grudnia oraz Sylwestra 31 grudnia.

- Liczba parkujących pojazdów w te dwa dni grudnia jest niższa o 74% /Wigilia/ oraz 40% /Sylwester/ od średniej miesięcznej. Zauważyliśmy także w tych dniach, że nie występuje deficyt miejsc parkingowych, dlatego podjęliśmy decyzję o wyłączeniu tych dwóch dni z opłat w SPP - mówi Przemysław Juroszek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Z jakich abonamentów mogą korzystać mieszkańcy i przedsiębiorcy w SPP?

• Abonament mieszkańca (typu M) obowiązujący na 2 wybranych ulicach. Wydawany na okres od 3 do 12 miesięcy w cenie 12,5 zł;
• Abonament mieszkańca (typu MSPP) obowiązujący w całej SPP. Wydawany na okres od 3 do 12 miesięcy w cenie 50 zł;
• Abonament mieszkańca (typu BYTOM) obowiązujący w całej SPP. Wydawany na okres od 1 do 12 miesięcy w cenie 250 zł;
• Abonament mieszkańca (typu BYTOM2U) obowiązujący na 2 wybranych ulicach. Wy-dawany na okres od 1 do 12 miesięcy w cenie 150 zł;
• Abonament przedsiębiorcy (typu P) obowiązujący na 2 wybranych ulicach. Wydawany na okres od 1 do 12 miesięcy w cenie 150 zł;
• Abonament przedsiębiorcy (typu PSPP) obowiązujący w całej SPP. Wydawany na okres od 1 do 12 miesięcy w cenie 250 zł.
oraz
• Abonament K (typu K) uprawniający do korzystania z wyznaczonej koperty na prawach wyłączności. Wydawany na okres od 3 do 12 miesięcy w cenie 500 zł.

powiązane artykuły:

UM Bytom/Hubert Klimek
Wiadomości 31 stycznia, 2023

Bytomscy radni przyjęli uchwałę, która ma uporządkować chaos reklamowy w mieście. Tak zwana uchw

Urząd Miasta Bytom
Wiadomości 27 stycznia, 2023

Już niebawem rozpoczną się nowe prace budowlane w Bytomiu. Tym razem przebudowa obejmie

20220804 095812 Easy Resizecom
Lokalne 1 lutego, 2023

Dwa zanieczyszczenia rzek w jeden dzień w województwie śląskim. Według Wód Polskich nie występuje

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 38.3µg/m3 PM2.5: 29.0µg/m3