Zmiany organizacyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej i Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach

Pixabay.com

Katarzyna Kulyk

1 marca, 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny połączyły siły. Organizacje działają teraz pod jednym szyldem OPS w Gliwicach.

Od środy 1 marca OPS oraz CPZiWR oficjalnie stały się jednością. Połączenie organizacji pozwala na wprowadzenie kluczowych zmian, które poprawią działanie obu placówek. Dzięki tej zmianie uwaga pracowników będzie jeszcze bardziej skupiona na większym wsparciu rodzin i tworzeniu optymalnych warunków życiowych, które pozwalają między innymi na rozwój i dobro dzieci. - informuje Urząd Miasta Gliwice

- OPS będzie także świadczył pomoc asystentów rodziny, którzy będą wspierać potrzebujące rodziny w rozwiązywaniu problemów życia codziennego. Udzielane zostanie również wsparcie dla rodzin, które straciły prawo do wychowywania swoich dzieci lub starają się o ich powrót do domu. Placówka odpowiadać będzie także za tworzenie i prowadzenie rodzin zastępczych, zarządzaniem domami dziecka, a w tym rodzinnymi domami dziecka. Takie działania wiążą się ze stanowieniem pieczy nad warunkami i funkcjonowaniem owych miejsc. - informuje Urząd Miasta Gliwice

Z uwagi na przejęcie zadań CPZ, Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż:

  • Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wykonywane dotąd przez CPZ, takie jak piecza zastępcza (rodzinna i instytucjonalna) oraz pomoc usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej, nadal są realizowane przez pracowników w budynku przy ul. Sikorskiego 134. Powinny tam się zgłaszać także wszystkie rodziny przeżywające trudności, rodziny zastępcze i kandydaci na rodziny zastępcze.
  • Osoby chcące uzyskać pomoc wynikającą z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz szukające informacji o innych działaniach podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, powinny przychodzić do siedziby głównej OPS przy ul. Górnych Wałów 9 – do punktu informacyjnego lub dzwonić pod dotychczasowe numery telefonów podane na stronie internetowej opsgliwice.pl.


powiązane artykuły:

47 734304
Lokalne 19 listopada, 2022

Dzielnicowi to funkcjonariusze, którzy są najbliżej lokalnych społeczności i znają swoich mieszkańcó

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 40.3µg/m3 PM2.5: 32.7µg/m3