Zmiana organizacji ruchu w rejonie mostu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino

MZ Ui M Katowice 02

Redakcja

24 maja 2023

Od 23 maja na ul. Bagiennej w Katowicach  w rejonie mostu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino funkcjonuje czasowa organizacja ruchu. Powodem jest rozpoczęcie realizacji przebudowy mostu i kładek dla pieszych. 

Tymczasowa organizacja ruchu na ul. Bagiennej (DK 79), która funkcjonuje od 23 maja, obejmuje kilka ważnych zmian dla kierowców, podzielonych na trzy etapy.

• W I etapie ruch samochodowy w kierunku centrum Katowic odbywał się będzie lewym skrajnym pasem północnej jezdni ul. Bagiennej. Włączenie z ul. Bohaterów Monte Cassino zostanie skrócone i będzie kończyć się jeszcze przed wiaduktem. Z kolei wyłączenie z ul. Bagiennej w kierunku Łodzi (S86), Warszawy i Portu Lotniczego Pyrzowice będzie odbywało się za wiaduktem, bez pasa wyłączania.

• W II etapie zarówno na jezdni południowej, jak i północnej, zamknięte zostaną skrajne lewe pasy.

• Z kolei w III etapie jezdnia północna ul. Bagiennej będzie już przejezdna jak przed inwestycją, natomiast na południowej stronie dostępny będzie wyłącznie lewy skrajny pas. Włączenie z ulicy Bohaterów Monte Cassino zostanie skrócone i zrealizowane przed wiaduktem.

Zmiana poszczególnych etapów, a tym samym sposobu poruszania się w tym rejonie, będzie uzależniona od postępu realizowanej inwestycji, która ma zakończyć się do 30 czerwca przyszłego roku.

Remont będzie polegał na naprawie elementów betonowych obiektu zaprawami PCC wraz z wykonaniem powłoki antykorozyjnej. W części jezdnej zostanie wymieniona izolacja obiektu, dylatacje, nawierzchnie, kapy chodnikowe, balustrady i bariery.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

28 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.2µg/m3 PM2.5: 10.8µg/m3