Zespół pocovidowy, czyli "longCOVID". Co to takiego?

Covid 19 5070657 1920

Redakcja

3 stycznia 2023

Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu przeanalizował powikłania po COVID-19. Jak twierdzi, zespół pocovidowy dotyka 30 procent osób, które przeszło zakażenia koronawirusem. 

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia long COVID to stan, w którym najczęściej ujawnia się co najmniej jedna dolegliwość w okresie trzech miesięcy od wykrycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzenia tej infekcji. – Aby stwierdzić u pacjenta zespół pocovidowy, dolegliwości muszą trwać co najmniej dwa miesiące, a diagnostyka nie może wskazać innych przyczyn tych dolegliwości. Long COVID może trwać nawet ponad 12 miesięcy. Prowadzone badania wykazują, że niektóre ciężkie objawy mogą trwać dłużej i jest to na przykład duszność wyjaśnia dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz.

Jaroszewicz kieruje zespołem, który prowadzi badania nad long COVID w ramach współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym i Śląskim Centrum Chorób Serca. Objęliśmy badaniami 200 osób, które przebyły COVID-19 przynajmniej dwa miesiące wcześniej, dzieląc je na dwie grupy – chorych, którzy byli hospitalizowani oraz tych, którzy leczyli się w domach. Okazało się, że objawy zespołu pocovidowego występują u około 30 proc. pacjentów. Najczęściej są to kaszel, zmęczenie, kołatanie serca, zaburzenia węchu i smaku wylicza kierownik Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu.

Według wyników badań, objawy występowały równie często u obu grup, natomiast nieprawidłowości w wynikach badań pulmonologicznych czy testów wydolnościowych były bardziej poważne w grupie chorych hospitalizowanych. Badania psychiatryczne i neurologiczne wykazały częste odchylenia w obu grupach. To lęk, depresja i bezsenność. – Wiodącym powikłaniem psychiatrycznym i neurologicznym jest bezsenność, która utrzymywała się trzy miesiące po przebyciu COVID-19 u połowy wszystkich badanych pacjentów, bez względu na to, czy ich stan w trakcie zakażenia wymagał hospitalizacji czy przechodzili koronawirusa łagodnie – dodaje  dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz.

Jak leczyć zespół pocovidowy? – Ważne, aby nie wykonywać badań zbyt wcześnie, ponieważ po ciężkim przebiegu zakażenia koronawirusem każdy organizm jest osłabiony przez pewien czas. Nie zaleca się wykonywania rutynowych badań przesiewowych wszystkim chorym, a jedynie tym, którzy zauważyli niepokojące objawy takie jak m.in. duszność, pogorszenie tolerancji wysiłku, zaburzenia węchu i smaku, zaburzenia poznawcze czy żołądkowo-jelitowe - radzi Jaroszewicz. 

W Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu funkcjonowały trzy oddziały covidowe, które dysponowały łącznie 83 łóżkami. Od marca 2020 r. do 12 lipca 2021 r. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii przyjmował tylko pacjentów zakażonych koronawirusem. W grudniu 2022 roku zakończyły się prace remontowe na tym oddziale związane z modernizacją instalacji tlenowej.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

27 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.8µg/m3 PM2.5: 11.3µg/m3