Zbliża się koniec inwestycji w Dolinie Potoku Czechowickiego

Edukacja ekologiczna

Redakcja

31 maja 2020

Jeszcze przed końcem tego roku zostanie zakończona inwestycji, która ma renaturalizować Dolinę Potoku Czechowickiego – podał czechowicki magistrat. Dodał, że powstanie tam Centrum Edukacji Ekologicznej.

Zdaniem władz samorządowych Centrum ma uwydatnić walory krajobrazowe okolicy potoku, uwidocznić dawny układ urbanistyczny tego terenu, a także dostarczyć nowe przestrzenie usługowe, edukacyjne oraz rekreacyjne dla mieszkańców oraz turystów. Inwestycja ma się przyczynić do zatrzymania degradacji cennych przyrodniczo gatunków roślin i zwierząt mających siedliska w dolinie.

Projekt budowy Centrum obejmuje budowę ośrodka, w którym prowadzone będą działania promocyjne i edukacyjne związane z bioróżnorodnością. Celem jego działalności będzie również inicjowanie budowy szlaków pieszych i rowerowych, ścieżek dydaktycznych oraz prowadzenie innych działań służących promocji walorów przyrodniczych i turystycznych Czechowic-Dziedzic.

Łukasz Piątek z czechowickiego magistratu podał w komunikacie, że Centrum będzie obiektem łączącym funkcje edukacyjno-promocyjne z rekreacyjnymi, a także umożliwi zabezpieczenie oraz ekspozycję ruin zamku Wilczków, odsłoniętych podczas prac archeologicznych. To pozostałości po rezydencji wzniesionej ok. 1536 r. przez Mikołaja Wilczka z Dobrej, który ożenił się z Katarzyną Czelówną, córką właściciela Czechowic. Ruiny zostały odsłonięte podczas prac archeologicznych, które gmina prowadziła w 2016 r.

Piątek podał, że przy Centrum, stanowiącym element kompleksu Doliny Potoku Czechowickiego, powstają m.in. ekologiczne ogródki tematyczne, liczne ścieżki spacerowe, w tym pomosty na palach, które zlokalizowane są na miejscu dawnego stawu, edukacyjny plac zabaw dla dzieci, a także „hotele dla owadów”. „Stoi już wieża widokowa, która pełnić ma rolę punktu obserwacyjnego na zrewitalizowaną w ramach inwestycji dolinę i jej otoczenie” – dodał.

Utworzenie Centrum wraz z zagospodarowaniem potoku kosztuje przeszło 18 mln zł, z tego 15,5 mln zł pochodzi z funduszy UE.

Dolina Potoku Czechowickiego jest niewątpliwie miejscem atrakcyjnym zarówno dla spacerowiczów, jak i biegaczy, czy amatorów rowerowej turystyki. Dlatego należy uporządkować ruch w tym rejonie. To pozwoli udostępnić wszystkie walory terenu mieszkańcom gminy i turystom, a jednocześnie ochroni cenne przyrodniczo obszary – poinformował magistrat.

W Czechowicach-Dziedzicach, położonych obok Bielska-Białej, mieszka ponad 35 tys. osób.

Źródło: PAP

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

8 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 18.9µg/m3 PM2.5: 16.1µg/m3