Zatrzymano 16 osób. Podejrzani są o oszustwa na szkodę Spółki Restrukturyzacji Kopalń

Handcuff g62a36bb1f 1920

Redakcja

28 kwietnia, 2022

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 16 osób Na polecenie prokuratora, w śledztwie Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Sprawa dotyczy oszustw na szkodę Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz nielegalnego składowania odpadów.

Śledztwo dotyczy grupy przestępczej, która miała zajmować się popełnianiem oszustw przy zawieraniu umów o wykonanie prac rozbiórkowych, a także nielegalnym unieszkodliwianiem i składowaniem odpadów w sposób zagrażający życiu zdrowiu i środowisku.

- Jak wynika z poczynionych ustaleń w śledztwie, oskarżeni reprezentujący prywatne firmy w sposób nieprawidłowy realizowali zawierane ze Spółką Restrukturyzacja Kopalń umowy, poprzez zakopywanie odpadów pochodzących z rozbiórek, podczas gdy zgodnie z zapisami umowy miały one być wywożone i unieszkodliwiane - informuje Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

Przy okazji składowania odpadów doszło do skażenia gruntów. Grupa działała w latach 2020-2022.

Po przesłuchaniu podejrzanych, prokurator  podjął decyzję o wystąpieniu do Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 14 osób. Wobec 2 osób  podejrzanych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze.

Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Zatrzymani usłyszeli zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia mienia, nielegalnego składowania odpadów. Wśród zatrzymanych osób jest mężczyzna, który kierował zorganizowaną grupą przestępczą.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

15 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 22.8µg/m3 PM2.5: 16.0µg/m3