Zarząd województwa śląskiego podpisał porozumienie z GZM

Gzmslaskie

Redakcja

7 marca 2023

Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia chcą ze sobą ściślej współpracować. 7 marca w Urzędzie Marszałkowskim podpisane zostało w tej sprawie porozumienie intencyjne. 

Porozumienie w imieniu samorządu województwa podpisali marszałek Jakub Chełstowski i wicemarszałek Łukasz Czopik. Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię reprezentowali przewodniczący Kazimierz Karolczak i wiceprzewodniczący Henryk Borczyk.

- W takich kwestiach jak zdrowie, transport publiczny, dystrybucja wody czy rozwój portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach powinniśmy mówić jednym głosem dla dobra mieszkańców. To porozumienie pozwoli włączyć drugi bieg i realizować wspólną i bardziej efektywną politykę w tym zakresie - powiedział marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski. 

- Rozwój ZTM nie jest możliwy bez współpracy z Kolejami Śląskimi i pracujemy nad tym, by wspólna taryfa w przypadku obu przewoźników była atrakcyjna dla mieszkańców - dodał przewodniczący GZM, Kazimierz Karolczak.

Województwo śląskie i GZM mają współpracować na poziomie czterech istotnych obszarów, związanych z integracją taryfy biletowej i transportu publicznego, dystrybucji wody, współpracy w ramach służby zdrowia oraz rozwoju lotniska Katowice w Pyrzowicach.

Jednym z najważniejszych tematów współpracy wydaje się być Integracja taryfowo-biletowa na obszarze miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Współpraca ma umożliwić stworzenie zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w transporcie kolejowym i w ramach ZTM.

fot. Andrzej Grygiel / UMWS

  Poprzedni artykuł

  Następny artykuł

  20 o

  katowice

  Wspaniałe powietrze!

  PM10: 2.9µg/m3 PM2.5: 2.6µg/m3