Zapadlisko przy Pustyni Błędowskiej. Zakaz korzystania z lasu

309629781 469218425246860 6979362634767963833 n

Redakcja

5 października 2022

W okolicach Pustyni Błędowskiej powstają zapadliska. Nadleśnictwo Olkusz wydało zakaz wstępu do lasu.

W poniedziałek ,3 października ujawniono na terenie Leśnictwa Pomorzany (w sąsiedztwie Pustyni Błędowskiej) olbrzymie zapadlisko o głębokości 10 metrów. Takich miejsc może być więcej w okolicy. Nadleśnictwo Olkusz wydało czasowy zakaz korzystania z części lasu.

Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz

z dnia 03 października 2022 roku

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu wstępu do lasu w związku ze zniszczeniem drzewostanu i degradacją runa leśnego spowodowaną wystąpieniem zapadliska.

zn. spr.: ZG.2614.15.2022

Na podstawie art. 26 ust.3 p.1 w zw. z art. 35 ust.1 p.2a ustawy z dnia 28 września
o lasach ( t.j. Dz. U. 2021, poz. 1275 ) oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 03.10.2022 r. wprowadzam okresowy zakaz wstępu do lasu w:

  1.leśnictwie Pomorzany- odział leśny nr 506 f

 1. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 487 ~b, działka ew. nr 220 obr. ew. Hutki, gm. Bolesław  (oddz. 196 ~c – oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021),
 2. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 486 b, działka ew. nr 1648 obr. ew. Bolesław, gm. Bolesław  (oddz. 195 b – oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 3. leśnictwie Pomorzany - oddział leśny nr 487 a, działka ew. nr 220 obr. ew. Hutki, gm. Bolesław  (oddz. 196 a – oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 4. leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 530 d, działka ew. nr 5147 obr. ew. Olkusz, gm. Olkusz  (oddz. 75 d – oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 5. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 503 b , działka ew. 221, obręb ew. Hutki, Gmina Bolesław (oddział 207 b - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 6. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 486 c , działka ew. 1648, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław (oddział 195 a - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 7. leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 530 c, działka ew. nr 5147 obr. ew. Olkusz, gm. Olkusz  (oddz. 75 c – oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 8. leśnictwie Żurada – oddział leśny nr 529 b, działka ew. nr 5146 obr. ew. Olkusz, gm. Olkusz  (oddz. 74 b – oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 9. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 524 j, działka ew. 1699, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław (oddział 233 i - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 10. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 524 h, działka ew. 5164, obręb ew. Olkusz Miasto, Gmina Olkusz (oddział 233 f - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 11. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 524 g, działka ew. 5164, obręb ew. Olkusz Miasto, Gmina Olkusz (oddział 233 d - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021)
 12. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 525 f, działka ew. 1700, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław (oddział 234 f - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021),
 13. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 468 a, c, działka ew. 1640, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław (oddział 178 a, b - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021),
 14. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 504 a, b, działka ew. 1656, obręb ew. Bolesław, Gmina Bolesław (oddział 216 a - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021),
 15. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 503 d, działka ew. 221, obręb ew. Hutki, Gmina Bolesław (oddział 217 d - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021),
 16. leśnictwie Pomorzany – oddział leśny nr 419 c, działka ew. 1701, obręb ew. Klucze, Gmina Klucze (oddział 129 b - oznaczenie według PUL obowiązującego w latach 2012-2021),

z uwagi na zniszczenia drzewostanu i degradację runa leśnego spowodowaną wystąpieniem katastrofy geologicznej w postaci zapadliska.

Zakaz obowiązuje do końca marca 2023 roku! Jaki jest powód powstania zapadliska i możliwość utworzenia nowych dziur? Najprawdopodobniej to wina likwidacji kopalni "Olkusz=Pomorzany" i systemu odwadniania. Skutkiem decyzji było zniknięcie rzeki Stoły. Teraz w miejscach wyrobisk tworzą się puste przestrzenie, które ulegają zapadnięciu. Podobny problem mają mieszkańcy Trzebini, gdzie z powodu nieczynnej innej kopalni powstają zapadliska (ostatnio zapadła się pod ziemią część cmentarza). 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 20.5µg/m3 PM2.5: 17.7µg/m3