Zapadliska w Trzebini. SRK przedstawiła raport

Trzebiniadziura

Redakcja

16 lutego 2023

W Domu Kultury „Sokół” w Trzebini odbyło się spotkanie z władzami miasta i mieszkańcami. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu zaprezentowała wyniki zleconych przez siebie badań gruntu w Trzebini, przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica

Przypomnijmy, że od ubiegłego roku nasilił się problem dotyczący terenów objętych działalnością górniczą nieczynnej już kopalni Siersza w Trzebini. W ostatnich miesiącach pojawiło się wiele zapadlisk. Sprawę nagłośniono po zapadnięciu się ziemi na cmentarzu. Kolejne zapadliska pojawiły się m.in. niedaleko zabudowań mieszkalnych. W styczniu dziura powstała na samym środku boiska piłkarskiego.

Powodem pojawiania się zapadlisk jest zatopienie nieczynnej od wielu lat KWK "Siersza". Wydobycie węgla odbywało się bardzo płytko, z tego powodu woda, która zalazła wyrobiska, podmywa dzisiaj grunt. To prowadzi do tworzenia się zapadlisk.

SRK we wrześniu 2022 roku zawarła umowę na realizację ww. zakresu prac. Umowa przewiduje realizację zadania w 3 etapach:

  1. Wykonanie pomiarów geofizycznych wraz ze sprawozdaniem (przedmiot spotkania)
  2. Wykonanie prac wiertniczych wraz ze sprawozdaniem
  3. Łączna interpretacja wyników badań oraz korelacja pomiędzy metodami badawczymi. Przedstawienie wariantowej technologii zabezpieczenia i uzdatnienia terenu. Opracowanie dokumentacji projektowej.

- Zakres badań wykonanych georadarem spektralnym wyniósł 42,7 km na obszarze ~80 hektarów. Pierwotnie obszar ten miał wynosić około 8 hektarów, uwzględniając rejon cmentarza parafialnego oraz ROD Gaj. Z uwagi na powstawanie kolejnych zapadlisk oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Trzebini Zarząd SRK S.A. podjął decyzję o rozszerzeniu obszaru objętego badaniami m.in. o Osiedle Gaj, stadion sportowy, a także rejon ulic Grunwaldzkiej i Górniczej. Ponadto przeprowadzono badania mikrograwimetryczne w rejonie powstawania zapadlisk na obszarze 15,3 ha terenu, stosując 1636 punktów pomiarowych - informuje SRK.

Badania wykazały, że strefa największego zagrożenia obejmuje  lokalny cmentarz parafialny, ROD Gaj oraz stadion sportowy.- W tych rejonach planuje się bezzwłoczne podjęcie działań zabezpieczających. Na Osiedlu Gaj nie stwierdzono anomalii, które potwierdzałyby jednoznacznie możliwość powstania zapadlisk. Jednakże podjęto decyzję o wykonaniu dodatkowych badań w postaci trzech otworów badawczych. Należy podkreślić, że na terenie Osiedla Gaj nie była prowadzona płytka eksploatacja, a obszar zagrożony powstawaniem deformacji znajduje się w pewnej odległości od linii zabudowań wielorodzinnych - dodaje SRK.

Wytypowano 11 obszarów do uzdatniania gruntu. 3 z wytypowanych obszarów zlokalizowane są w rejonie, gdzie zlecono już prace uzdatniające podłoże (ul. Górnicza 3 i 5). Pozostały wytypowany obszar - 8 lokalizacji, stanowi łączną powierzchnię 4,7 ha.

- SRK S.A. od końca 2020 roku przygotowuje projekt odwodnienia Koziego Brodu, gdyż przez podnoszący się poziom wód, związany z zatapianiem byłej KWK Siersza, może w perspektywie 2 lat spowodować wystąpienie podtopień w tym rejonie. Umowę na opracowanie projektu odwodnienia spółka podpisała z wykonawcą 30 sierpnia 2021 roku, a więc na dzień przed powstaniem zapadliska na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Gaj” (31 sierpnia 2021 roku). Z uwagi na brak zgody blisko 80 właścicieli prywatnych działek na przeprowadzenie prac, Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. wystąpił do Wojewody Małopolskiego z prośbą o pomoc w podjęciu w tej sprawie stosownych kroków prawnych i wdrożeniu przepisów na mocy specustawy przeciwpowodziowej - komentuje spółka.

fot. SRK

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.3µg/m3 PM2.5: 3.8µg/m3