Zanieczyszczenie wody w Bielsku-Białej. Poseł Koperski pyta o niebezpieczną substancję

339297134 3685812384980579 1053268968305080347 n 1

Redakcja

19 kwietnia 2023

Przełom marca i kwietnia był trudnym okresem dla części mieszkańców Bielska-Białej. Musieli korzystać m.in. z beczkowozów, żeby umyć nawet naczynia. Powodem było zanieczyszczenie wody styrenem. O tę substancję zapytał poseł Przemysław Koperski w piśmie do GIS i GIOŚ.

30 marca sanepid w Bielsku-Białej poinformował, że badana woda posiadała nieodpowiadające wymogom zabarwienie i zapach.

Próbki zostały pobrane w obiektach przy ulicy Orzeszkowej, Wałachowej, Zofii Kossak-Szczuckiej oraz Skośnej w Bielsku-Białej.

Następnego dnia spółka Aqua poinformowała, że zidentyfikowano nowe obszary zanieczyszczenia sieci wodociągowej. Piastów Śląskich, Księcia Przemysława, Braci Gierymskich, Jacka Malczewskiego, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Kowalska, Goździków, Daliowa i Gościnna na wysokości skrzyżowania z Daleką zostały włączone do obszarów objętych awarią.

ZANIECZYSZCZONA WODA W BIELSKU-BIAŁEJ. JAKI BYŁ POWÓD?

Na ulice Bielska-Białej wyjechały beczkowozy. Do akcji włączyła się straż pożarna. Mieszkańcy dotknięci awarią korzystali również z wyznaczonych hydrantów. 1 kwietnia sytuacja została opanowana.

- Z zastrzeżeniem, że w przypadku występowania obcego zapachu należy bezwzględnie odpuścić wodę z wewnętrznej instalacji wodociągowej do chwili całkowitej wymiany wody oraz ustąpienia uciążliwości zapachowych. Informacje dotyczące niewłaściwego zapachu należy zgłaszać do AQUA S.A - dodaje bielski sanepid.

Pojawiły się nieoficjalne informacje, że do awarii wodociągów mogło dojść już kilka dni wcześniej. Do sprawy odniosła się spółka Aqua.

- W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami jakoby do awarii, której skutkiem było zanieczyszczenie wody w części sieci wodociągowej Bielska-Białej, doszło już w poniedziałek 27 marca br. Zarząd AQUA S.A. oświadcza, że informacje te są nieprawdziwe. Źródłem zanieczyszczenia wody była zmodernizowana magistrala z Wapienicy. Została ona uruchomiona w środę 29 marca br. W związku z tym nie jest możliwe, by przed tym terminem ktokolwiek na terenie miasta mógł odczuwać skutki awarii. Pierwsze sygnały od mieszkańców o zanieczyszczonej wodzie otrzymaliśmy niespełna półtorej godziny po uruchomieniu magistrali. Po tych sygnałach została ona natychmiast wyłączona z użytkowania. Jednocześnie rozpoczęliśmy akcję informowania mieszkańców miasta o awarii za pośrednictwem lokalnych mediów. Pracownicy spółki od razu podjęli także działania związane z przepłukiwaniem sieci, które cały czas są prowadzone - czytamy w oświadczeniu zarządu Aqua.

Styren zanieczyścił wodę w Bielsku-Białej

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dr n. med. Jarosław Rutkiewicz poinformował, że substancja, którą wykryto w pobranych próbkach wody, to styren. Ten związek chemiczny wchodził w skład rękawa użytego do renowacji sieci wodociągowej w Wapienicy.

Styren współcześnie stosowany jest do produkcji tworzyw sztucznych. Stosowany jest do otrzymywania polistyrenu, kopolimerów styrenowych, kauczuków syntetycznych oraz żywic butadienowo-styrenowych. Narażenie człowieka na wysokie stężenie styrenu może doprowadzić do problemów z układem nerwowym, oddechowym, a także zaszkodzić wątrobie.

Poseł Koperski pyta o styren

Przemysław Koperski wystosował zapytania do Głównego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Zapytał między innymi o to, czy stosowanie rękawów z żywicą, w skład której wchodzi styren jest dopuszczalne. Na to pytanie odpowiedział Główny Inspektor Sanitarny.

- W województwie śląskim, na terenie miasta Bielsko-Biała został zastosowany produkt zawierający styren do renowacji magistrali wodociągowej – produkt posiada atest higieniczny NIZP PZH-PIB. Jest to produkt, który został zidentyfikowany jako źródło zanieczyszczenia wody styrenem na terenie miasta Bielsko-Biała. W przypadku ewentualnych dalszych pytań lub wątpliwości Pana Posła wskazane jest ewentualne zwrócenie się do NIZP PZH-PIB o wyjaśnienia dotyczące wydanego atestu dla produktu zawierającego styren. Na terenie pozostałych województw nie wpłynęły zgłoszenia renowacji/rekonstrukcji przewodów wodociągowych metodami bezwykopowymi z zastosowaniem rękawów nasączonych żywicą, w skład których wchodzi styren - czytamy w odpowiedzi GIS do Koperskiego.

Poseł zapytał również o niebezpieczeństwa wynikające z obecności styrenu w wodzie dla ludzi, zwierząt i środowiska oraz o to jakie są jego dopuszczalne stężenia.

- Styren odznacza się słodkim/mdłym zapachem, którego progi wyczuwalności mieszczą się, w zależności od temperatury wody, w zakresie od 0,004 do 2,6 mg/l. Z tego powodu styren może być wyczuwalny w wodzie w stężeniach niższych od jego wartości zalecanej, ustalonej na podstawie kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia, równej 0,02 mg/l. Styren wprowadzany do organizmu drogą pokarmową lub oddechową jest szybko wchłaniany i szeroko rozprowadzany w organizmie, z tendencją do kumulacji w tkance tłuszczowej. Jest on metabolizowany do aktywnego półproduktu, 7,8-tlenku styrenu, który może łączyć się z glutationem i podlegać dalszym przemianom metabolicznym. Metabolity są szybko i prawie w całości wydalane z moczem. Jak wskazuje WHO cyt.: Charakteryzuje się niską ostrą toksycznością. (…) IARC zaliczyła styren do Grupy 2B (przypuszczalnie rakotwórczy dla ludzi) - czytamy dalej w odpowiedzi na pytania posła. 

- Odnosząc się z kolei do sytuacji jaka miała miejsca w związku do zanieczyszczenia wody w miejscowości Bielsku-Białej, z informacji uzyskanej od Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wynika, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej wydał wygaszającą decyzję o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w związku z wystąpieniem styrenu. Niniejsza decyzja została wydana m.in. w oparciu o wyniki badań styrenu w 15 próbkach wody pobranej z sieci wodociągowej Bielska-Białej. Wyniki badań wody w zakresie styrenu spośród 11 próbek utrzymywały się na poziomie poniżej 0,00025 mg/l (granica oznaczalności) zaś w 4 kolejnych badanych próbkach wody wartość styrenu wynosiła: 0,0013 mg/l; 0,0086 mg/l; 0,0003 mg/l; 0,00042 mg/l. Wartości styrenu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na podstawie których wygaszona została decyzja o braku przydatności wody, w odniesieniu do informacji wskazanych w punktach 3-4 niniejszego pisma, pozwala stwierdzić, że znajdują się one znacząco poniżej poziomu odniesienia ustalonego przez WHO na podstawie kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia – 0,02 mg/l jak również znajdują się poniżej progów wyczuwalności – 0,004 mg/l do 2,6 mg/l. Ponadto, jak wynika z Wytycznych WHO dotyczących jakości wody do picia7 , obecność styrenu w wodzie do spożycia powoduje na tyle intensywny zapach wody, że woda dla konsumentów jest nieakceptowalna do spożycia, co ma miejsce już dla stężeń niższych od jego wartości zalecanej, ustalonej na podstawie kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia - dodaje GIS.


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.9µg/m3 PM2.5: 2.6µg/m3