Zameczek Myśliwski Promnice otwarty po renowacji [WIDEO]

Promnice

Redakcja

11 czerwca, 2022

10 czerwca przy okazji 25-lecia Okręgowej Izby Przemysłowo Handlowej w Tychach "otwarto" po renowacji Zameczek Myśliwski Promnice. Przecięcia wstęgi dokonali marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski, prezydent Tychów Andrzej Dziuba i dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Maciej Kluss.

Powstanie Zameczku Myśliwskiego Promnice, położonego we wsi Kobiór nad Jeziorem Paprocańskim, wiązało się z myśliwską pasją książąt von Hochberg, oraz z myślą o najznakomitszych gościach zapraszanych na polowania w Puszczy Pszczyńskiej. Zameczek ten odwiedzili m.in. cesarze niemieccy Wilhelm I oraz Wilhelm II. Miejsce to upodobała sobie także żona Hansa Heinricha XV von Hochberga – Mary Therese Cornwallis-West (księżna Daisy von Pless). Zameczek powstał w 1861 r. według planów Oliviera Pavelta. Stanowił centralną budowlę większego zespołu, w którego skład wchodziły: wozownia, stajnie oraz leśniczówka. Odbudowany w 1868 r. po pożarze, który wybuchł rok wcześniej, zachował po dziś dzień swój niezmieniony kształt i podobny układ pomieszczeń, m.in. obszerny hol oraz Wielką Salę służącą niegdyś paradnym ucztom, z imponującym neogotyckim kominkiem, witrażowymi okami i trofeami łowieckimi dekorującymi ściany. Obiekt posiada typowe dla siedzib myśliwskich cechy, takie jak połączenie w architekturze budynku różnych stylów, występowanie dominującej nad całością wieży służącej do obserwacji zwierzyny, istnienie reprezentacyjnego holu i wielkiej jadalni z jednorodnym tematycznie wystrojem, nawiązującym do symboliki myśliwskiej oraz użycie na dużą skalę drewna jako materiału budowlanego.

W dniu 05.07.2018 r., na mocy zawartego aktu notarialnego, Skarb Państwa przekazał na rzecz Muzeum Zamkowego w Pszczynie Zameczek Myśliwski Promnice. Muzeum już w pierwszych miesiącach po przejęciu Zameczku zaczęło intensywne prace chroniące go przed dalszym niszczeniem. Obecnie (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego) trwają prace remontowe w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej”. Do tej pory wykonano m.in. izolację pionową ścian, rewitalizację schodów zewnętrznych i schodów do Sali kominkowej, schodów do baszty, rewitalizację ogrodzenia całego kompleksu, modernizację systemu ochrony ppoż dla całego kompleksu.

Zakończono także bardzo ważny etap, czyli prace, które pozwoliły na przywrócenie pierwotnego wyglądu dachów Zameczku, w tym także dzięki zastosowaniu oryginalnego pokrycia z płyt łupkowych o historycznym układzie. Ukończono prace renowacyjne obiektu tzw. Gajówki, gdzie przywrócono, zakryty dotąd współczesnym odeskowaniem, pierwotny układ zrębowy ścian oraz cokół z ciosów kamiennych. Wewnątrz trwają prace adaptacyjne z przeznaczeniem na muzealne pracownie dydaktyczne. Zakończono prace adaptacyjne przy budynku tzw. Winiarni (przywrócono pierwotny wygląd elewacji) z przeznaczeniem dla potrzeb ochrony. Obecnie trwają spotkania z zespołem architektów opracowujących dokumentacje projektową rewitalizacji obiektu wraz z otoczeniem.

Dokumentacja obejmować będzie m.in. projekt konserwacji elewacji i wnętrza Zameczku wraz z rekonstrukcją wystroju części pomieszczeń i renowacji elewacji, projekty wszystkich niezbędnych urządzeń oraz instalacji technicznych, a także zaplecza sanitarnego, dróg dojazdowych, ścieżek, placyków edukacyjnych i wiele innych. Do tej pory koszt prac rewitalizacyjnych wyniósł 9 474 260,82 zł . Niezmiennie teren wokół Zameczku i restauracja jest dostępna dla turystów. Prowadzone są również działania edukacyjne dla dzieci.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

16 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 27.0µg/m3 PM2.5: 20.1µg/m3