Zakonnik i współpracownik Jana Pawła II pedofilem? Komunikat katowickiej prowincji franciszkanów

IMG 0299
Kastelik

Szymon Kastelik

1 listopada, 2023

Ojciec Polikarp N. usłyszał zarzuty dot. obcowania płciowego i doprowadzenia do innych czynności seksualnych osób nieletnich, również tych poniżej 15 roku życia. Miał to robić przez wiele lat. Został aresztowany.

O sprawie jako pierwszy informował Onet. We wrześniu 2022 roku donosił o zawieszeniu zakonnika i prowadzonym postępowaniu. Już wtedy portal podkreślał, że podejrzenia dotyczą seksu z małoletnimi. 

Jak się okazuje, franciszkanin oficjalnie usłyszał teraz 14 zarzutów na szkodę czterech małoletnich. Sprawę prowadzi gdańska prokuratura. Zarzuca się mu m.in. wykorzystanie zaufania i swojej pozycji, żeby doprowadzić do obcowania płciowego lub innych czynności seksualnych z osobami nieletnimi, w tym też poniżej 15 roku życia. Ojciec Polikarp N. (formalnie należy do katowickiej Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce) miał dopuścić się tych czynów w latach 2006-2016. 

Franciszkanin przez wiele lat pracował w Watykanie w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Zaczynał jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II. Potem współpracował z Benedyktem XVI i Franciszkiem. Onet pierwsze informacje o zawieszeniu zakonnika i możliwym skandalu przedstawił w 2021 roku. 

Komunikat prowincji

Do sprawy odniosła się katowicka Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, pod którą formalnie podlega zakonnik podejrzany o seks z małoletnimi. Prowincja przyznaje, że duchowny został zatrzymany i podkreśla chęć współpracy z wymiarem sprawiedliwości.

- W związku z zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem przez Sąd Rejonowy w Gdańsku jednego z zakonników naszej prowincji chciałbym poinformować, że sprawa przed organami państwowymi została wszczęta i jest prowadzona przy współpracy Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży naszej Prowincji. Po otrzymaniu pierwszych informacji o możliwości popełnienia przestępstwa podjęte zostały kroki przewidziane takich sytuacjach przez obowiązujące prawo państwowe i kościelne oraz wytyczne Konferencji Episkopatu Polski. Celem umożliwienia wyjaśnienia sprawy oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla osób trzecich zakonnik został odsunięty od dotychczasowych obowiązków i wskazano mu stałe miejsce pobytu do dyspozycji organów ścigania - czytamy w komunikacie o. Olgierda Bartosza Paszkiewicza OFM, rzecznika prasowego Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce.

Przedstawiciel prowincji dodaje, że minister Prowincjalny wraz z zarządem Prowincji współpracują ściśle z organami państwowymi. Podkreśla, że sama prowincja nie jest stroną postępowania prokuratorskiego i wszelkie szczegółowe informacje w tym temacie może przekazywać tylko prokuratura. 


Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 31.2µg/m3 PM2.5: 25.3µg/m3