Zakończono modernizację ulicy Janasa w Rudzie Śląskiej

IMG 4461

Redakcja

15 czerwca 2023

Prawie 6,9 mln zł kosztowała rozbudowa ul. Wincentego Janasa w Rudzie Śląskiej. W ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia drogi, chodniki, parkingi, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociąg oraz oświetlenie. Na to przedsięwzięcie miasto pozyskało 5,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Modernizacja ulicy Wincentego Janasa to temat wielokrotnie poruszany podczas rozmów z mieszkańcami dzielnicy Ruda – mówi prezydent Michał Pierończyk. - Sama koncepcja została wybrana po licznych konsultacjach społecznych, gdzie miasto przedstawiło kilka możliwych wariantów, a mieszkańcy dokonali wyboru właśnie tej, którą dziś ukończyliśmy - dodaje.

Ulica Wincentego Janasa zapewnia dojazd do zabudowy mieszkalnej, głównie wielorodzinnej oraz obiektów usługowo-handlowych. Znajduje się przy niej również Młodzieżowy Dom Kultury. W ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów do posesji, o które wnosili ich właściciele. Wytyczone zostały ponadto miejsca postojowe przylegające do jezdni, powstało oświetlenie i kanalizacja deszczowa służąca odwodnieniu drogi.

Szeroki był zakres prac towarzyszących rozbudowie.

Przede wszystkim powstał nowy parking przy ul. Smołki – mówi wiceprezydent Jacek Morek. - Starą kanalizację ogólnospławną zastąpiono kanalizacją sanitarną, tu wykonano jednocześnie nowe przyłącza kanalizacyjne, a dodatkowo przełożono sieć wodociągową oraz wykonano kanalizację deszczową. Całość uzupełnia mała architektura – podkreśla.

Ulica została przebudowana na całej długości. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego, a nawierzchnia chodników z kostki betonowej. Oświetlenie składa się z 30 słupów aluminiowych z energooszczędnymi oprawami LED. Zbudowano 33 miejsca postojowe przylegające do ul. Janasa. Z kolei na wspomnianym wyżej parkingu przy ul. Smołki powstało 16 miejsc.

Koszt inwestycji wyniósł prawie 6,9 mln zł, z czego 5,5 mln zł pokryte zostało z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

powiązane artykuły:

Umowa ue 13 06 23 1
Lokalne 14 czerwca 2023

Rozwój i doskonalenie oferty dydaktycznej, naukowej i eksperckiej Uniwersytetu Ekonomiczn

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 6.3µg/m3 PM2.5: 5.7µg/m3