Ruda Śląska i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach będą współpracować dla rozwoju regionu

Umowa ue 13 06 23 1

Redakcja

14 czerwca 2023

Rozwój i doskonalenie oferty dydaktycznej, naukowej i eksperckiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach to niektóre z celów współdziałania uczelni z Rudą Śląską. Miasto staje się partnerem strategicznym kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości. 13 czerwca br. została podpisana umowa o współpracy.

- Zarządzanie miastem musi być oparte na eksperckiej wiedzy i realizowane przez kompetentne kadry. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zapewnia oba te czynniki. Z kolei my, jako praktycy pracy samorządowej, możemy wskazywać, jakie projekty mają dla nas największą wagę i konfrontować je z realnymi problemami miasta – podkreśla prezydent Michał Pierończyk.
- Umowa partnerska z Rudą Śląską potwierdza nasze działania mające na celu upraktycznianie kierunków kształcenia, tutaj konkretnie Gospodarki miejskiej i nieruchomości. Jest także uwidocznieniem trwale zacieśnianej współpracy z samorządami w ramach nowo utworzonego Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów. Zamierzamy wspólnie działać na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów w regionie, z myślą o mieszkańcach, studentach i pracownikach – mówi prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Jednym z głównych punktów umowy jest objęcie przez Rudę Śląską partnerstwa strategicznego dla kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości. 

Będziemy mieć swojego przedstawiciela w Radzie Programowej kierunku, a jego studenci będą mieć możliwość odbycia u nas praktyk. Udzielimy także wsparcia merytorycznego przy pisaniu prac dyplomowych i magisterskich oraz w ramach zajęć Urban & Business Lab. Przedstawiciele miasta poprowadzą również wykłady gościnne z cyklu „Praktycy dla GMiN" – wylicza Aleksandra Skowronek, zastępca prezydenta miasta ds. zagospodarowania przestrzennego.
- Programy studiów powinny być stale uaktualniane, bazować na bieżącej światowej wiedzy naukowej, nowoczesnych metodach kształcenia, bogatych możliwościach wymian międzynarodowych i studiowania w środowisku wielokulturowym, jak również na włączaniu praktyków gospodarczych do kształtowania programów studiów oraz w proces dydaktyczny. Umowa partnerska z Rudą Śląską zbliża nas do tego celu – mówi prof. dr hab. Sławomir Smyczek, prorektor ds. edukacji i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Współdziałanie w zakresie naukowym i eksperckim obejmie również ustalanie obszarów badań, których wyniki są ważne dla miasta i związanych z nim podmiotów, podejmowanie na tej podstawie projektów badawczych, stosowanych i wdrożeniowych, współpracę w celu pozyskiwania środków finansowych na realizacje projektów, a także konferencje i działania popularyzujące działalność Uniwersytetu i Rudy Śląskiej. Umowa obejmuje też zniżki w opłatach za studia podyplomowe dla wydelegowanych przez miasto pracowników.

- Umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem a Miastem Ruda Śląska stanowi sfinalizowanie prac eksperckich i edukacyjnych prowadzonych przez Katedrę Badań Strategicznych i Regionalnych od lat 90. Umowa otwiera nowe możliwości w zakresie praktyk zawodowych dla studentów kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości, w tym w zakresie transformacji miast poprzemysłowych – mówi dr hab. Adam Drobniak, prof. UE, dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów, kurator kierunku studiów GMiN i kierownik wspomnianej Katedry.

powiązane artykuły:

Renovate g98b8adbe2 1920
Lokalne 22 lutego 2023

Ruda Śląska otrzyma 5 mln zł ze środków Unii Europejskiej na adaptację n

Building g70273e4e2 1280
Lokalne 25 maja 2023

1 czerwca w Rudzie Śląskiej rozpocznie się elektroniczna rekrutacja uzupełniająca do rudz

Basen letni
Lokalne 7 czerwca 2023

Już od czwartku (8 czerwca) od godz. 9:00 będzie można korzystać z basenu letniego przy u

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 6.3µg/m3 PM2.5: 5.7µg/m3