Za 5 dni uroczyste otwarcie Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim

Ttttrt

Redakcja

25 lipca, 2022

Ostatnie dni lipca zapiszą się na kartach wodzisławskiej historii jako niezwykłe. Właśnie wtedy, w dniach 30-31 lipca planowane jest uroczyste i długo wyczekiwane ponowne otwarcie bram Pałacu Dietrichsteinów.

Pałac Dietrichsteinów w tym roku skończył 275 lat. Kompleksowa kilkuletnia modernizacja tej najstarszej budowli w stylu klasycystycznym w Polsce stanowiła jedną z priorytetowych wśród realizowanych w Wodzisławiu Śląskim inwestycji. Była ona możliwa dzięki wieloletnim staraniom miasta i pozyskanemu dofinansowaniu.

Za rewitalizację Pałacu Dietrichsteinów odpowiada firma Intravi Sp. z o.o. Sp. k. z Żywca. To ona złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym w wysokości 13 553 445,78 zł.

Główną ideą projektową było odtworzenie przypuszczalnego wyglądu Pałacu Dietrichsteinów i nadanie mu bardziej reprezentacyjnej formy poprzez zastosowanie dachu mansardowego z lukarnami. Dach został odtworzony w oparciu o podobne do oryginalnych obiekty i motywy architektoniczne. Zastosowanie dachu mansardowego pozwoliło na pełniejsze wykorzystanie powierzchni poddasza. Projektanci zaplanowali dach mansardowy typu polskiego, z wysokim przełamaniem oraz przełamaniem dolnej połaci. W przełamaniu mansardy można zlokalizować otwory dla wylotów i wlotów systemów wentylacji i klimatyzacji. W dachu, w dolnej części, zaprojektowano lukarny z dachem pulpitowym jednospadowym, a w górnej części wole oka.

Zdarzały się także rzeczy nieplanowane. Wystarczy wspomnieć, że 19 sierpnia 2019 r. w trakcie remontu i prac prowadzonych na elewacji obiektu doszło do nieprzewidzianego zdarzenia. Wtedy to runęło 40-metrowe rusztowanie. Przyczyną runięcia było zerwanie się gzymsu, którego elementy uszkodziły rusztowania i spowodowały zawalenie się całej konstrukcji.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

W modernizację budynku miasto zainwestowało ponad 18,5 mln zł, z czego dotacja unijna pozyskana w 2018 r. to 12 mln zł wraz ze środkami krajowymi. Przed ponownym otwarciem udało się zwiększyć kwotę dofinansowania o niemal 4 mln zł. Pełna kwota wynosi obecnie 15 116 565, 83 zł, w tym 13 525 348, 38 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i 1 591 217, 46 zł z budżetu państwa.

Realizacja przedsięwzięcia wymagała uzyskania przez miasto zgody konserwatora zabytków oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Stosowne pozwolenia wydał Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.

Pałac po remoncie

Parter Pałacu Dietrichsteinów będzie kondygnacją muzealną, w której znajdą się wystawy stałe. Piętro I, które w przeszłości było częścią administracyjną i udzielano tam ślubów, po modernizacji będzie służyło wodzisławianom w innym celu. Obiekt zyska sale reprezentacyjną i koncertową, w których realizowane będą spotkania oraz konferencje, a także koncerty na 100-150 osób oraz sale wystawiennicze z wystawami czasowymi poświęconymi historii Wodzisławia Śląskiego. Na kolejnym piętrze znajdą się pomieszczenia administracyjne, Centrum Nauki i Techniki „SOWA” oraz sala multimedialna. Ostatnie piętro będzie służyło pracownikom Muzeum w Wodzisławiu Śląskim jako sale warsztatowe m.in. dla prac archeologicznych. Dzięki zastosowaniu bezprogowych drzwi, windy i odpowiednio przystosowanych toalet budynek został również dostosowany do osób niepełnosprawnych.

W najbliższych kilku miesiącach Pałac Dietrichsteinów będzie wyposażany, przygotowane zostaną również wystawy stałe i czasowe oraz wydarzenia, które będą odbywały się w tym obiekcie.

 

Źródło: UM Wodzisław Śląski

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 11.7µg/m3 PM2.5: 10.8µg/m3