Wyniki głosowania na Zielony Budżet Katowic. Jaka część miasta się zazieleni?

AA AE ka kwietna w okolicy katowickiego Rynku fot SAA awomir Rybok

Redakcja

2 października, 2022

W 2023 r. zostanie zrealizowanych 96 zadań za kwotę prawie 2,8 mln zł. To rekordowa edycja zarówno pod względem liczby wybranych do realizacji zadań jak i złożonych wniosków. W ramach budżetu wrócą drzewa na ul. Stawową, w jednostkach miejskich zostaną zamontowane pojemniki na deszczówkę oraz odbędą się cykle warsztatów o ekologii.

W Katowicach oprócz środków w ramach budżetu obywatelskiego, mieszkańcy dysponują dodatkową pulą pieniędzy, które mogą przeznaczyć na swoje pomysły wspierające poprawę środowiska naturalnego w mieście. Łączna wartość obu działań to ponad 20,5 mln zł, z czego 3 mln przeznaczone są na zadania z Zielonego Budżetu miasta Katowice.

Założenie jest proste – do Zielonego Budżetu mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły tylko z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Każde zadanie jest sprawdzane od strony formalnej, następnie weryfikowane są możliwości jego wykonania. 

Zespół oceniający tworzą specjaliści z Zakładu Zieleni Miejskiej. Wsparciem w ocenie byli przedstawiciele strony społecznej dr hab. Edyta Sierka (Uniwersytet Śląski), dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański oraz Natalia Szyszko – prezes Stowarzyszenia Kurka Wodna. W obradach udział brali także przedstawiciele tych komórek urzędu i jednostek, które oceniały zadania na etapie weryfikacji merytorycznej. 

W tegorocznej edycji wśród zadań wybranych z propozycji  mieszkańców znalazło się sporo ciekawych projektów. Wśród ogólnomiejskich wymienić można chociażby zadanie pod nazwa Zielona Stawowa/Drzewa wracają na ul. Stawową, w ramach którego w miejscach gdzie pierwotnie rosły drzewa (głównie po stronie zachodniej) mają zostać nasadzone nowe. Natomiast w ramach projektu pod nazwą Łapmy deszczówkę w Katowicach na terenach podległych KZGM oraz innym jednostkom miejskim (miejskie domy kultury, miejska biblioteka publiczna, miejski ośrodek pomocy społecznej) zamontowanych zostanie 50 pojemników na wodę. 

Ponadto wybrane do realizacji zadania polegać mają m.in. na: nasadzeniu pnączy na ekranach akustycznych w obrębie miasta czy zakupie przenośnych donic miejskich z drzewkami, krzewami, kwiatami - do ustawienia tam, gdzie nie ma możliwości posadzenia drzew bezpośrednio w gruncie, np. na rynku w Murckach, placu Wyzwolenia w Nikiszowcu czy wzdłuż ul. Le Ronda. 

Poza zazielenieniem Katowic, wybrano także zadania o charakterze edukacyjnym. Są to m.in.  warsztaty edukacyjne „EkoKato-warsztaty kulturalne” oraz „EKOkulturalni!” dla wszystkich mieszkańców miasta, zajęcia związane z ochroną owadów zapylających, które mają się odbyć się w Zawodziu i Załężu. Wśród wskazanych zadań znalazło się kilka propozycji związanych ze zdrowiem, m.in. „Ogród terapeutyczny dla pacjentów szpitala w Ochojcu oraz mieszkańców Katowic” czy „Kwiatowa ostoja - Ogród Społeczny” na ul. Łętowskiego. Nie zabrakło również propozycji skierowanych dla najmłodszych: „EKOteatrzyki – cykl przedstawień teatralnych” w Kostuchnie czy „Zielony zakątek – warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony przyrody w Miejskim Przedszkolu nr 93 w Katowicach”.

żródło: UM Katowice 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 31.9µg/m3 PM2.5: 25.5µg/m3