Wykonawca termomodernizacji w Bytomiu zszedł z placu budowy. Część lokatorów bez ogrzewania. Co dalej z inwestycją?

IMG 8575 kopia

Redakcja

14 października, 2022

Wykonawca termomodernizacji w budynkach przy ul. Żeromskiego 6 i 14, Miętkiewicza 5 i 7 oraz Witczaka 83 i 85 w Bytomiu wstrzymał realizację prac i - pomimo wezwań - zszedł z placu budowy-poinformował w piątek magistrat. Umowa z wykonawcą została rozwiązana i rozpoczęto prace zmierzające do wyłonienia nowej firmy, która dokończy realizację projektu.

"Mimo rozmów, wezwań do wznowienia prac, a także konieczności poniesienia przez wykonawcę kar z tytułu odstąpienia od umowy, firma zeszła z placu budowy i nie kontynuuje rozpoczętych już prac. Dlatego będziemy poszukiwać nowego wykonawcy, który dokończy realizację prac i zapewniamy wsparcie dla mieszkańców" - mówi Michał Bieda zastępca prezydenta Bytomia.

"Lokatorom, którzy mają umowy najmu, a także osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzinom z dziećmi zapewnimy grzejniki elektryczne, które umożliwią ogrzanie lokali mieszkalnych, w których nie zostały jeszcze zakończone prace związane z instalacją ogrzewania. Lokatorzy mogą też liczyć na obniżkę czynszu o 10%" - dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

Firma Grupa - AM Michał Ostry Sp. k. realizowała dla Bytomskich Mieszkań inwestycję na łączną kwotę ponad 5,7 mln zł, obejmującą termomodernizację oraz zmianę systemów ogrzewania w nieruchomościach przy ul. Żeromskiego 6 i 14, Witczaka 83 oraz 85, a także ul. Miętkiewicza 5 i 7 znajdujących się w Śródmieściu.

Inwestycja oprócz termomodernizacji oraz zmiany systemów ogrzewania obejmuje też wykonanie kompletnej wymiany wszystkich instalacji w budynkach, remont klatek schodowych, a także wydzielenie łazienek w lokalach mieszkalnych.

"Cześć robót realizowanych przez wykonawcę m.in. w budynkach przy ul. Żeromskiego 6 i 14 była na bardzo zaawansowanym etapie. Przedsiębiorca nie tylko wykonał dokumentację projektową, uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę, ale przede wszystkim zrealizował już część prac związanych z termomodernizacją tj. wymienił stolarkę, częściowo docieplił dachy, ściany i stropu budynków oraz rozpoczął wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej" - mówi p.o. dyrektora Bytomskich Mieszkań Magdalena Górak.

"Mimo trudności związanych z realizacją inwestycji, prowadziliśmy rozmowy z wykonawcą w sprawie kontynuowania robót i waloryzacji wynagrodzenia. Wskazaliśmy, jakie dokumenty są konieczne do wykazania jej wysokości, jednak Grupa - AM Michał Ostry sp.k nigdy nam ich nie przekazała. Wezwaliśmy również pisemnie wykonawcę do podjęcia prac. Wobec braku jakiejkolwiek reakcji ze strony przedsiębiorcy, Bytomskie Mieszkania odstąpiły od umowy" - podkreśla Magdalena Górak.

Najbardziej zaawansowany stan prac termomodernizacyjnych był w budynkach przy ul. Żeromskiego 6 i 14. W budynku przy ul. Żeromskiego 6 praktycznie wszystkie prace zakończono zgodnie z planem. Z kolei w budynku przy Żeromskiego 14 stan realizacji instalacji, robót ogólnobudowlanych, wymiany źródeł ciepła, stolarki okiennej czy prac dociepleniowych był na poziomie blisko 70%. Z kolei w pozostałych budynkach przy ul. Miętkiewicza i Witczaka wykonawca również rozpoczął prace budowlane.

Co dalej z niedokończoną inwestycją?

Bytomskie Mieszkania zobowiązały wykonawcę, który zaprzestał realizacji prac, do inwentaryzacji wykonanych już robót. Po jej przeprowadzeniu jednostka ogłosi nowe postępowanie, w ramach którego wyłoniony zostanie nowy wykonawca, który dokończy realizację prac.

"Przeprowadzimy inwentaryzację przewodów kominowych i źródeł ciepła. Po jej przeprowadzeniu rozpoczniemy realizację najpilniejszych prac na koszt Bytomskich Mieszkań oraz przeprowadzimy postępowanie mające na celu wyłonienie nowego wykonawcy" - mówi p.o. dyrektora Bytomskich Mieszkań Magdalena Górak.

Źródło: UM Bytom

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-8 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 54.3µg/m3 PM2.5: 47.4µg/m3