Wybrano zwycięski projekt na Beskidzką Ławeczkę

Odpocznij w Beskidach fot LOT

Redakcja

2 marca, 2022

Ławeczka beskidzka zaprojektowana przez Jacka Grasia zwyciężyła w konkursie zorganizowanym przez Lokalną Organizację Turystyczną Beskidy w ramach mikroprojektu pn. Odpocznij w Beskidach. Zwycięski projekt łączy cechy tradycji i nowoczesności, nawiązuje do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu.

W terminie określonym w regulaminie konkursu na adres poczty elektronicznej organizatora wpłynęło 13 prac zgłoszonych przez 11 projektantów. Komisja konkursowa poddała wnikliwej analizie zgłoszone projekty i jednogłośnie podjęła decyzję o wyborze projektu autorstwa Jacka Grasia z Bielska-Białej. Jak napisano w uzasadnieniu wyboru, zwycięski projekt "łączy w sobie cechy tradycji i nowoczesności, w oczywisty sposób nawiązuje do symboliki bram wołoskich, które są charakterystycznym elementem architektonicznym łuku Karpat, a tym samym Beskidów".

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu organizator zastrzegł sobie prawo do drobnej korekty zwycięskiego projektu. O uwzględnienie i naniesienie uwag – w celu ostatecznego przystosowania projektu do realizacji – poproszony został jego autor. Korekta dotyczyła zróżnicowania zdobień totemów poszczególnych ławek i ich dostosowania do miejsc posadowienia w terenie. Komisja zwróciła ponadto uwagę na konieczność uproszczenia zdobień totemów, tak by były one bardziej odporne na potencjalne akty wandalizmu, zachowując jednocześnie nawiązania do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu, takie jak rozety, leluje itp.

W najbliższym czasie ogłoszona zostanie procedura, która wyłoni wykonawcę ławeczek.

Mikroprojekt pn. Odpocznij w Beskidach współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020 i z budżetu państwa. Konkurs zorganizowała Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy w partnerstwie ze słowackim Združeniem Región Beskydy.

 

Źródło: UM Bielsko-Biała

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

17 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 13.0µg/m3 PM2.5: 10.1µg/m3