Wybory na prezydenta Rudy Śląskiej. Znamy możliwy termin

Rudawybory

Redakcja

30 czerwca, 2022

Poznaliśmy możliwy termin przeprowadzenia I tury wyborów na prezydenta Rudy Śląskiej. To jedyna możliwa data, która zapewnia uczciwą kampanię wyborczą oraz umożliwia wszystkim chętnym oddanie głosu.

16 czerwca 2022 roku zmarła śp. Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. Chorowała na nowotwór. Zgodnie z prawie 21 czerwca komisarz wyborczy wygasił jej mandat.

W razie konieczności przeprowadzenia wyborów wójta/burmistrza/prezydenta przed upływem kadencji z przyczyn określonych w ustawach, Prezes Rady Ministrów zarządza, w drodze rozporządzenia, wybory przedterminowe w ciągu 90 dni od daty wystąpienia przyczyny przeprowadzenia wyborów przedterminowych. Premier w tej sprawie zasięga opinii Państwowej Komisji Wyborczej. Do czasu wybrania nowego prezydenta miasta, jego obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Poznaliśmy możliwą datę wyborów na prezydenta Rudy Śląskiej. Kancelaria premiera opublikowała "Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Ruda Śląska w województwie śląskim". Dokument wskazał datę przeprowadzenia I tury wyborów na 11 września bieżącego roku. To najpóźniejszy możliwy termin. Dlaczego tak późno? Powodem są oczywiście wakacje, w trakcie których nie organizuje się wyborów, żeby zapewnić jak najwyższą frekwencję. 

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1319, z 2021 r. poz. 1834 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Ruda Śląska w województwie śląskim.

§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 11 września 2022 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

 

 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 16.5µg/m3 PM2.5: 15.0µg/m3