Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Bytomia

D4 N 6047 kopia

Redakcja

21 czerwca, 2022

Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz otrzymał od radnych miasta wotum zaufania i absolutorium. Potwierdziło to jego pewną pozycję w mieście.

Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz otrzymał wotum zaufania i absolutorium od radnych Bytomia. I to pomimo "buntu" radnych Prawa i Sprawiedliwości i ich oskarżeń o nieprawidłowości w urzędzie, w tym nepotyzm. 

W 2021 roku Budżet Miasta Bytom przekroczył 1 mld zł. Tym razem dochody i przychody miasta wyniosły 1 mld 313 mln 508 tys. zł i były wyższe o 14,1% w porównaniu z 2020 rokiem. Warto podkreślić, że deficyt budżetu wyniósł 23,8 mln zł i był niższy od planowanego o 9,6 mln zł, a statystycznie na jednego mieszkańca Bytomia wydatki miasta wyniosły 8714 zł i były wyższe w porównaniu z 2020 rokiem aż o 16,9%.

Wydatki na inwestycje wyniosły wówczas 110 mln, a w ubiegłym roku aż 205 mln zł, czyli o 95 mln więcej. Tak duża kwota wydatkowała została na realizację inwestycji sportowych, rewitalizację zabytkowych i historycznych obszarów i obiektów miasta, jak również budowę i modernizację placówek oświatowych w Bytomiu. W 2021 roku miasto pozyskało z Unii Europejskiej ponad 59 mln zł, zaś z innych źródeł zewnętrznych kolejne 90 mln zł. Najważniejszymi inwestycjami, jakie zakończono i oddano mieszkańcom miasta były: budowa hali lodowiska im. Braci Nikodemowiczów za 42 mln zł, rewitalizacja Pałacu Tiele-Wincklerów w Bytomiu - Miechowicach za łączną kwotę 11,6 mln zł, przebudowa ulicy i torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Frycza-Modrzewskiego oraz skrzyżowania z ul. Zabrzańską za 13,6 mln zł, renowacja budynku i pomieszczeń Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu za 8,9 mln zł czy rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 36 za 1,8 mln zł.

W 2021 roku było już kilkanaście projektów rewitalizacyjnych jak rewitalizacja Śródmieście, Rozbarku, osiedla Kolonia Zgorzelec, Bobrka, Nowej Kolonii Robotniczej, kwartału ulic: Głęboka, Matejki i Katowicka, ulicy Mickiewicza czy utworzenie Centrum Usług Społecznych w Rozbarku i termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania nieruchomości w Śródmieściu Bytomia. Ważną inwestycją związaną z rewitalizacją Śródmieścia było rozpoczęcie przebudowy jednej z najpiękniejszych i najważniejszej ulicy w mieście - ulicy Dworcowej, gdzie oprócz przebudowy drogi, wyremontowane zostaną piękne, historyczne kamienice, przywracając tym samym dawną świetną ulicy Dworcowej, jednego z głównych deptaków miasta.

Prezydent Wołosz i pracownicy urzędu podczas sesji Rady Miasta dodali, że pomimo pandemii udało się zorganizować w Bytomiu wydarzenia kulturalne, sportowe i historyczne w mieście, w tym Metropolitalne Obchody 100. rocznicy III Powstania Śląskiego.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-2 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 10.5µg/m3 PM2.5: 9.8µg/m3