Wojewoda wydał zgodę na prowadzenie DPS-u "Dobre Miejsce"

Original 4

Redakcja

23 stycznia, 2024

Po kilku latach swoją działalność rozpocznie w końcu Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce", który zlokalizowany jest w Kobiórze. Obiekt wyremontowało miasto Tychy, ale do tej pory nie było zgody na jego użytkowanie w planowanym charakterze.

W 2017 roku Tychy kupiły od Archidiecezji Katowickiej ponad trzy hektary terenu wraz z istniejącą tam zabudową za 9,7 mln złotych niedaleko ul. Promnickiej w Kobiórze. Następnie miasto wydało kolejne 11 mln złotych na remont i zaadaptowanie budynków pod Dom Pomocy Społecznej.

Kiedy wszystko było gotowe w 2021 roku, ówczesny wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zaskarżył dwie uchwały o powołaniu DPS i jego statucie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jego jednym z argumentów była kwestia lokalizacji obiektu. Wojewoda uznał, że miasto Tychy nie może samodzielne prowadzić Domu Pomocy Społecznej na terenie innej gminy niż własna.

Dlatego 32 marca 2022 roku tyscy oraz kobiórscy radni głosowali nad projektem uchwały w sprawie utworzenia związku międzygminnego oraz przyjęcia jego statutu. Sprawę skomplikowała wojna w Ukrainie. Po pełnowymiarowym ataku Rosji, DPS w Kobiórze stał się tymczasowym domem dla uchodźców z Ukrainy, głownie kobiet i dzieci.

Zgoda na DPS

Jednak po 3 latach od uzyskania zgody na użytkowanie budynku, nareszcie będzie działać w nim Dom Pomocy Społecznej. Nowy wojewoda śląski Marek Wójcik nie widzi już żadnych przeciwskazań i wydał zezwolenie na prowadzenie w Kobiórze przy ul. Promnickiej 53 Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce".

- Trwają nabory pracowników ośrodka - do jego działania potrzebna jest wykwalifikowana kadra. Rekrutujemy m.in. pielęg­niarki, opiekunów, fizjoter­apeutów, ter­apeutę zaję­ciowego, pra­cownika kulturalno-​oświatowego i pra­cown­ików socjalnych. Planujemy nawiązać w tym zakresie współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy w Tychach oraz Pszczynie. Wyłaniani są także dostawcy produktów spożywczych, środków higienicznych, biurowych oraz szeregu usług mających na celu zapewnienie funkcjonowania MDPS - mówi Paweł Grossman, dyrektor Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce".

Władze Tychów liczą na to, że DPS zacznie działać od marca bieżącego roku. - Od dawna czekaliśmy na ten moment, gdy nasi seniorzy będą mogli korzystać z bardzo komfortowych i przyjaznych przestrzeni Domu Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce”. Jestem przekonany, że to będzie naprawdę dobre miejsce dla wielu osób, które potrzebują opieki i wsparcia. Mam świadomość, że w starzejącym się społeczeństwie potrzeby osób starszych będą rosły, dlatego podejmujemy i nadal będziemy podejmować szereg działań z myślą o najstarszych mieszkańcach Tychów mówi Maciej Gramatyka – pełniący funkcję Prezydenta Miasta Tychy.

Ośrodek zaoferuje usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne oraz specjalistyczne dla 66 osób.

fot. UM Tychy

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 22.5µg/m3 PM2.5: 18.6µg/m3