Woda ze zlikwidowanych kopalń trafia do Odry i Wisły. SRK chce zapobiegać katastrofom ekologicznym

DSCF6523
Kastelik

Szymon Kastelik

21 lipca 2023

Katastrofa na Odrze nie byłą przypadkiem. Rozkwit niebezpiecznych dla ryb złotych alg był możliwy m.in. dzięki wysokiemu zasoleniu wody. Powodem takiej sytuacji były i są zrzuty wód przemysłowych do zlewni rzek. Spółka Restrukturyzacji Kopalń informuje, że wypompowywana przez nią woda ze zlikwidowanych kopalń charakteryzuje się niskim zasoleniem i spełnia normy. 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi przekazała szczegóły mechanizmu wypompowywanie wód ze zlikwidowanych kopalń. SRK przedstawiła też działania prewencyjne podejmowane przez spółkę oraz zaprezentowano funkcjonowanie pompowni na przykładzie Pompowni Głębinowej "Saturn" w Czeladzi., wchodzącej w struktury Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń (CZOK).

Odwadnianie nieczynnych kopalń zapobiega osuwiskom, zapadliskom oraz chroni zakłady, których trwa wydobycie. Strukturę Oddziału CZOK tworzy 16 pompowni, utworzonych na bazie majątku zlikwidowanych kopalń, w tym:

 • 6 pompowni głębinowych funkcjonujących. Każda z nich wykorzystuje jeden szyb, dostosowany do pompownia wody ze zlikwidowanej kopalni (Saturn, Grodziec, Niwka-Modrzejów, Katowice, Kleofas, Gliwice)
 • 10 pompowni stacjonarnych wykorzystujących uproszczoną infrastrukturę dołową zlikwidowanej kopalni (Jan Kanty, Dębieńsko, Siemianowice, Pstrowski, Szombierki, Bolko, Boże-Dary, Śląsk, Mysłowice-Wesoła I, Makoszowy)
 • 3 pompownie stacjonarne, w kopalniach będących w stanie likwidacji (Pokój I-Pokój II, Wieczorek II, Centrum).

Woda trafia do Wisły i Odry

SRK przyznaje, że część wody z nieczynnych kopalni trafia do rzek, w tym do Wisły i Odry.  Rocznie wypompowuje w sumie około 100 mln metrów sześciennych wody rocznie. Niecałe pięć procent tych wód odbieranych jest przez zewnętrzne podmioty do celów przemysłowych i technologicznych. Pozostała ilość jest zrzucana do cieków powierzchniowych.

Do zlewni Odry trafia woda z 8 zlikwidowanych kopalń - 31,8 mln m3 wód (32,4 % z całości wód zrzucanych przez SRK S.A.). Do zlewni Wisły z 11 zlikwidowanych kopalń - 61,68 mln m3 wód (63 % wszystkich wód z SRK S.A.). Czy to oznacza, że SRK "dorzuca się" do zasalanie rzek, które m.in. w 2022 roku doprowadziło do katastrofy na Odrze? Przypomnijmy, że złote algi (które pojawiły się już też w tym roku) do rozrostu potrzebują wysokich temperatur i wysokiego zasolenia wód. Rzeki to naturalnie wody słodkie, zatem ich zasolenie jest spowodowane m.in. zrzutami wód z przemysłu.

SRK zapewnia, że na bieżąco monitoruje jakość wód wypompowywanych z kopalń. Podkreśla, że wody te charakteryzują się niskim zasoleniem, ponieważ ich głównym źródłem są opady atmosferyczne.

- Średnia zawartość soli w wodach kopalnianych SRK S.A. odprowadzanych do rzek (wg. danych za 2022 rok) wynosi 3,4 g/l (w Zlewni Odry - 4,6 g/l; w Zlewni Wisły 2,8 g/l). W związku z tym ze względu na wartość zasolenia, wody te nie są solankami, a należą do wód miernie zasolonych o niskiej mineralizacji jak na wody kopalniane. Źródłem zasilania dopływów wód do każdej kopalni podziemnej, w tym do zlikwidowanych kopalń („Pompowni”) są wyłącznie opady atmosferyczne. Pompowane wody są pochodzenia naturalnego, infiltrującymi z odwanianego obszaru do wyrobisk i pompowni dołowych. SRK S.A. nie ma żadnych możliwości wpływania na ilość i jakość pompowanych i zrzucanych do cieków powierzchniowych wód. SRK S.A. prowadzi odwadnianie i zrzut wód zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniach wodnoprawnych, opisującymi sposób i dopuszczalne parametry zrzucanych wód - komentuje Spółka Restrukturyzacji Kopalń. 

Spółka zajmująca się zlikwidowanymi kopalniami zobowiązała się do podjęcia następujących działań zapobiegawczych:

 • Pompowanie odbywać się będzie z jednostajnym natężeniem w ciągu doby.
 • Korelacja zrzutów własnych i in. spółek, odprowadzających wody do tych samych rzek.
 • Przekazywanie dobowych raportów (z ilością i jakością pompowanych wód) do: MAP, PGW Wody Polskie, MKiŚ, GIG (hydromonitoring).
 • Udział we wszystkich spotkaniach dotyczącym zrzutu wód i realizacja wytycznych.
 • Bieżąca analiza sytuacji stanu ilościowego i jakościowego zrzucanych wód do dorzecza Odry.
 • Zwiększenie częstotliwości opomiarowania i opróbowywania zrzucanych wód kopalnianych i rzek.
 • Współpraca w zakresie modelowania hydrologicznego.
 • Analiza systemów odwadniania i wskazanie pompowni z możliwością retencji wód,
  w wyrobiskach dołowych i zbiornikach powierzchniowych.

fot. SRK

   Poprzedni artykuł

   Następny artykuł

   20 o

   katowice

   Wspaniałe powietrze!

   PM10: 6.3µg/m3 PM2.5: 5.7µg/m3