Nastawnia kolejowa w Bytomiu zostanie wyremontowana

D4 N 1059 kopia

Redakcja

21 lipca, 2023

PKP PLK wybrała wykonawcę projektu remontu zabytkowej nastawni bramowej „Bt” z lat 30. XX wieku. Zadanie to wykona Firma Ambient Studio Projektowe Piotr Gara z Gliwic.

Bytomska nastawnia bramowa „Bt” została zaprojektowana i wzniesiona w 1935 roku. Budynek zyskał modernistyczny kształt, charakterystyczny dla lat 30. XX wieku. - Obiekt posiada formę dwubryłową - niższa, jednokondygnacyjna część mieści dziś pomieszczenia warsztatowo-techniczne, zaś wyższa, nadwieszona nad torami kolejowymi i wsparta na stalowym filarze, przeznaczona jest na pomieszczenie nastawni, w której znajdują się pulpity nastawcze do sterowania ruchem kolejowym - informuje UM Bytom.

W 2022 roku nastawnia została wpisana do rejestru zabytków. Prawnej ochronie podlegają: nadwieszona stalowa część budynku modernistycznej bramowej nastawni kolejowej „Bt” z półkolistym zakończeniem, stalowe filary, a także suwakowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym będące wyposażeniem nastawni, ale również północna, murowana część budynku z klatką schodową i częścią parterową.

Nie pełni już funkcji posterunku technicznego. We wrześniu 2022 roku sterowanie ruchem zostało przeniesione na nastawnię BT4, a docelowo ruch pociągów po zmodernizowaniu linii kolejowej nr 131 będzie kierowany z nowo powstałego Lokalnego Centrum Sterowania „Bytom” w rejonie ul. Składowej.

Pierwotnie planowano ją wyburzyć w trakcie modernizacji linii kolejowej, ostatecznie zostanie wyremontowana. PKP PLK wybrało wykonawcę projektu remontu. Wykona go Firma Ambient Studio Projektowe Piotr Gara z Gliwic. Będzie miała na to czas do 28 grudnia 2023 roku.

fot. UM Bytom

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.7µg/m3 PM2.5: 2.1µg/m3