Właściciel PG Silesia zarzuca PGG "rażące" zaniżanie cen węgla

węgiel
Kastelik

Szymon Kastelik

15 stycznia, 2024

Konflikt w sektorze węglowym? Spółka Bumech S.A., która jest właścicielem PG Silesia, złożyła do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie o podejrzeniu stosowania przez Polską Grupę Górniczą praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Sprawa dotyczy m.in. sprzedaży węgla po zaniżonych cenach. PGG odpiera zarzuty.

Bumech S.A. wniósł do prezesa UOKiK zawiadomienie o:

  • wszczęcie postępowania w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez PGG
  • zastosowanie wobec PGG sankcji przewidzianych prawem, w szczególności poprzez wydanie decyzji o uznaniu praktyki polegającej na nadużywaniu przez PGG pozycji dominującej na rynku wydobywania i sprzedaży węgla kamiennego przejawiającej się w szczególności w narzucaniu nieuczciwych, rażąco niskich cen za niezgodnej z prawem oraz nakazanie zaniechania jej stosowania, a także wydanie decyzji o uznaniu praktyk PGG polegających na sprzedaży swoich produktów poniżej kosztu ich wytworzenia za czyn nieuczciwej konkurencji i nakazanie zaniechania ich stosowania.

Według właściciela PG Silesia, Polska Grupa Górnicza sprzedaje węgiel po zaniżonych cenach w stosunku do sytuacji rynkowej, co wpływa na wyniki sprzedaży u konkurencji (m.in. w PG Silesia).

PGG odpowiada na zarzuty

Polska Grupa Górnicza opublikowała 15 stycznia oświadczenie w tej sprawie. Stanowczo nie zgadza się z zarzutami dot. narzucaniu "rażąco" niskich cen węgla.

- Po 11 miesiącach 2023 r. z analizy wynika, że węgiel opałowy PGG S.A. sprzedawała po cenach wyższych niż koszty produkcji. W listopadzie podczas promocji cena sprzedaży również była wyższa od kosztów produkcji. Wobec tego zarzuty uprawiania dumpingu przez PGG S.A. są całkowicie bezpodstawne - komentuje największa spółka górnicza.

PGG podkreśla, że musi podążać za trendami cenowymi europejskiego indeksu CIF ARA, według którego wartość węgla w ciągu roku spadła z prawie 180 dol./t w styczniu 2023 r. do około 110 dol./t obecnie. Spółka dodaje, że w 2022 roku miał miejsce rekordowy import węgla do Polski: 20 mln ton, czyli mniej więcej tyle ile produkuje PGG, dlatego na rynku występuje nadpodaż, do której PGG musi się dostosować.

- Polska Grupa Górnicza S.A. ocenia, że kampania zarzutów pod jej adresem zainicjowana przez Polską Izbę Gospodarczą Sprzedawców Węgla i obecnie kontynuowane działania, mają na celu wymuszenie na PGG S.A. niezgodnego z trendami ARA podniesienia cen po to, aby umożliwić innym sprzedawcom węgla upłynnienie zapasów, które kupiono po wyższych cenach z zeszłorocznego importu. Wymuszanie sztucznego zawyżania cen węgla opałowego PGG S.A. uznaje za zdecydowanie nieuczciwą praktykę rynkową - komentuje Polska Grupa Górnicza, która dodaje, że obecny model sprzedaży węgla wymuszony został przez kryzys z 2022 roku. - PGG S.A. nie ogranicza nikomu dostępu do rynku, partnerzy w sieci Kwalifikowanych Dostawców Węgla wybierani są w otwartych konkursach, do których może przystąpić każdy podmiot działający na terenie kraju. O wyborze decyduje oferowany przez firmę koszt usług, zapewniający klientom atrakcyjną cenę oraz gwarancje w zakresie jakości i ilości zakupionego węgla - informuje spółka. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

12 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.0µg/m3 PM2.5: 1.9µg/m3