Większe przychody zarządcy odcinka A4 Katowice-Kraków. Powodem wzrost opłat?

Csm Autostrada A4 75bb44c552

Redakcja

9 listopada, 2022

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku przychody Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady zwiększyły się w porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2021 roku. Według spółki powodem jest wzrost ruchu po pandemii, ale należy pamiętać też o kolejnej podwyżce opłat, która obowiązuje od lipca bieżącego roku.

Według Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady przychody zwiększyły się w analizowanym okresie sprawozdawczym o ok. 15,2 proc., w porównaniu do tego samego okresu roku 2021 i wyniosły 307,3 mln zł, z kolei zysk netto wzrósł o 2,1 proc. – do poziomu 99,5 mln zł.

- Jest to pochodną przede wszystkim wzrostu ruchu na autostradzie wynikającego z zakończenia stanu epidemii COVID-19 i związanych z nim obostrzeń - komentuje zarządca odcinka A4 Katowice-Kraków.

Ogółem natężenie ruchu na koncesyjnym odcinku autostrady A4 w trzech kwartałach 2022 roku zwiększyło się o 10,9 proc. i wyniosło ok. 47,5 tys. pojazdów na dobę. Wzrost dotyczy zarówno pojazdów osobowych (11,7 proc.), jak i ciężarowych (7,2 proc.). Wzrost poziomu ruchu przełożył się na zwiększenie przychodów z poboru opłat za przejazd zarządzaną przez spółkę Stalexport Autostrada Małopolska autostradą A4 Katowice-Kraków. W trzech kwartałach 2022 roku wyniosły one 303,9 mln zł, o 15,3 proc. więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku. O 13,6 proc. wzrosły przychody z opłat za przejazd pojazdami osobowymi, natomiast o 18,2 proc. – pojazdami ciężarowymi.

- Na wzrost przychodów z tytułu poboru opłat, poza wyższym natężeniem ruchu, wpływ miały także zmiany stawek opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków wprowadzone 4 lipca 2022 r. - dodaje Stalexport.

  • dla pojazdów kategorii 1 (z wyłączeniem motocykli) z 12 PLN na 13 PLN,
  • dla pojazdów osobowych korzystających z płatności automatycznych z 9 PLN na 10 PLN,
  • dla pojazdów kategorii 2 i 3 z 22 PLN na 24 PLN,
  • dla pojazdów kategorii 4 i 5 z 35 PLN na 40 PLN.

Na wynik III kwartałów 2022 roku wpływ miały ponadto wyższe koszty własne sprzedaży (141 mln PLN w roku 2022 vs. 89 mln PLN w roku 2021), w których ujęto wyższe koszty z tytułu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (56,8 mln PLN w roku 2022, 10,9 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego), będące konsekwencją wzrostu cen na rynku budowlanym w perspektywie prac, jakie spółka jest zobligowana wykonać do końca okresu koncesji.

- Przez trzy kwartały 2022 roku kontynuowane były działania w kierunku dalszego upowszechniania automatycznych metod płatności, których udział w transakcjach ogółem wynosi już ok. 43 proc. Do operatorów videotollingu – Autopay, SkyCash oraz IKO – dołączył mPay. Użytkownikom koncesyjnej A4 udostępniono kolejne bramki do płatności automatycznych. Obecnie na obu placach poboru opłat (w Mysłowicach i Balicach) w każdym kierunku jazdy funkcjonują po trzy linie obsługi automatycznych przejazdów z aplikacjami do videotollingu i elektronicznym poborem opłat A4Go i Telepass, w tym osobna dla pojazdów ciężarowych - informuje grupa kapitałowa.

 

własne/info. prasowa

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

3 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 6.5µg/m3 PM2.5: 5.7µg/m3