Wicepremier Słowacji odwiedziła Bielsko-Białą. Rusza nowa edycja programu Interreg Polska-Słowacja

Pudaminister

Redakcja

20 października, 2022

W Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda i wicepremier Słowacji Veronika Remišová ogłosili start nowego etapu programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Budżet programu to prawie 130 mln euro z EFRR dla pogranicza polsko-słowackiego.

Komisja Europejska właśnie zatwierdziła program Interreg Polska-Słowacja (26 września 2022). Budżet programu to prawie 130 mln euro z EFRR dla pogranicza polsko-słowackiego. O założeniach tego projektu mówili w Bielsku-Białej  minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda i wicepremier Słowacji Veronika Remišová.

- Programy Interreg od 32 lat w Europie, a od prawie 20 lat w Polsce z powodzeniem wspierają współpracę między ludźmi ponad granicami. Ułatwiają wspólne rozwiązywanie problemów i wymianę wiedzy. Dzięki nim budujemy sąsiedzkie relacje i rozwijamy współpracę w międzynarodowym partnerstwie. Jak wielkie znaczenie ma współpraca transgraniczna widać doskonale teraz, kiedy Polska przyjęła setki tysięcy uchodźców z Ukrainy. Było to możliwe dzięki więzom, które wytworzyły się między naszymi krajami na poziomie osób prywatnych, organizacji i samorządów - mówił minister Puda.

Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 będzie realizował swoje działania w ramach czterech osi priorytetowych:

  • Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze,
  • Lepiej połączone pogranicze,
  • Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze,
  • Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

Program wchodzi w strategię Europejskiego zielonego ładu. Przy wyborze projektów będą wykorzystywane kryteria, które promują zielone rozwiązania. Realizowane w Programie projekty będą wspierać cele środowiskowe i klimatyczne polityki spójności w tym także dotyczące bioróżnorodności.

Otwiera się na udział małych i średnich przedsiębiorstw w projektach dotyczących:

  • przystosowania do zmian klimatu oraz zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi
  • wzmacniania ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej
  • oraz wzmacniania roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Ponadto nowością w programie jest partycypacja społeczna. Partycypacja polega na włączaniu różnych grup społecznych w projektowanie i wdrażanie przedsięwzięć w sektorach kultury i turystyki. Partycypacja jest po to, aby projekty lepiej odpowiadały na różne potrzeby społeczne.

Celem programów Interreg jest zintegrowany i harmonijny rozwój regionalny obszarów przygranicznych. Na południowej granicy Polski są realizowane dwa programy dwustronne - z Czechami i Słowacją. 

Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 promuje współpracę transgraniczną pomiędzy Polską a Słowacją. Zasięgiem terytorialnym obejmuje następujące regiony przygraniczne:

  • w Polsce – w województwie śląskim: podregion bielski i powiat pszczyński z podregionu tyskiego; w województwie małopolskim: podregiony oświęcimski, nowosądecki, nowotarski oraz powiat myślenicki z podregionu krakowskiego; w województwie podkarpackim: podregiony krośnieński i przemyski, powiat m. Rzeszów oraz powiat rzeszowski z podregionu rzeszowskiego,
  • na Słowacji – podregiony: Żyliński Kraj Samorządowy i Preszowski Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Koszyckim Kraju Samorządowym.

Konkursy na projekty wystartują na przełomie listopada i grudnia br.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

5 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.5µg/m3 PM2.5: 5.1µg/m3